Z Nového Světa do celého světa / 300 let harrachovského skla

Z Nového Světa do celého světa


České sklářství je celosvětově odborně vnímáno a vědecky uznáváno jako mimořádný fenomén, zasahující svým významem do řady jak společenskovědních, tak technických oborů.
Z uměleckohistorického pohledu je možné na vývoji českého sklářství již od závěru 17. století jedinečným způsobem ilustrovat a dokladovat schopnost českého kulturního prostředí rychle reagovat na nejnovější stylové změny a podněty.
Na přední místo mezi sklářskými podniky, které zásadním způsobem přispěly ke světové proslulosti českého skla, patří nepochybně Harrachovská sklárna v Novém Světě v Krkonoších, jejíž historie — jak dokládá nejstarší písemná zmínka o huti z roku 1712 — se odvíjí již tři století. Je sklárnou, která ve všech obdobích vývoje českého skla od počátku 18. století do závěru 20. století vždy zastávala, jak z hlediska stylu, tak i z technologického pohledu, progresívní a nejednou určující roli.
Výsledkem výstavního projektu je souhrnný, několikaletým výzkumem podložený uměleckohistorický pohled na mnohotvárnou produkci Harrachovské sklárny v průběhu všech etap jejího výtvarného vývoje — od barokních počátků přes nesčetné podoby skla doby biedermeieru a historismu, originální secesní projev a snahu přizpůsobit se proudu dekorativismu a funkcionalistickým tendencím meziválečného období až po nové designérské přístupy po roce 1950 a sklo současné.
Záštitu nad výstavou převzal Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí České republiky.
Výstava je pořádána ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni a potrvá do 16.9.2012.
Výstava vznikla za laskavé podpory Sklárny Novosad & syn, Harrachov a Georga Höltla, Glasmuseum Passau.
Výpravnou doprovodnou publikaci k výstavě vydává v češtině a angličtině nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s UPM.
Součástí výstavy je aktivní program pro návštěvníky. Online edukační hru k výstavě je možné si zahrát  zde.
komentovaná prohlídka výstavy:
výklad zdarma k platné vstupence
4. 9. 2012 v 17 hodin
přednáška:
vstup zdarma
18. 09. 2012 v 17 hodin
Rudolf Schwedler a harrachovské sklo po roce 1945
PhDr. Lenka Merglová, PhDr. Jan Mergl
chodba muzea
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17. listopadu 2
110 00 Praha 1
www.upm.cz
otevírací doba:
denně kromě pondělí 10-18 hodin
úterý 10-19 hodin
Výstava probíhá 31. května—16. září 2012
vstupné na výstavu:
plné 80 Kč
snížené 40 Kč
rodinné 150 Kč
©UPM, Foto: Gabriel Urbánek, Ondřej Kocourek

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama