Z Jičína do Prachovských skal

Pohybovali jsme se v krajině jihovýchodního okraje Českého Ráje, oblasti plné pískovcových skal, roklí, pískovcových balvanů, vyhlídkových míst na věžích, písku, borových lesů, místy proražené sopouchy dávných sopek, které na obzoru ční k nebesům jako věže chrámů. Nacházeli jsme se také v oblasti, která je historicky spjatá se jménem Valdštejn ve městě Jičíně. Krajina prachovských skal je spjata s rodem Schliků od středověku, v r.1993 byl Schlikům v r.1948 zabavený majetek navrácen a od r.2000 provozují turistickou oblast Prachovských skal ve vlastní správě. Krajina je kromě pískovcových skal bohatá na lidská sídla, rybníky a jiné vodní plochy vzniklé třeba po těžbě písku. Jičín je nádherné město, historicky spjaté kromě Valdštejna také s loupeživou osůbkou jménem Rumcajs, jeho synkem Cipískem a ženuškou Mankou. Je to také oblast plná turistiky, kempů, množství lidí a s tím spojených trablů i radostí.
HKO Český ráj byla zřízena výnosem ministerstva kultury ze dne 1.3.1955 na rozloze 92 km2. Je tedy nejstarším velkoplošných chráněným územím v České republice. Vládním nařízením ze 14.10.2002 byla CHKO rozšířena na oblast 181,5 km2 (je tvořena třemi územně oddělenými částmi). Oblast je územím s charakteristickým reliéfem modelovaným kvádrovými pískovci prolomenými útvary neovulkanického původu, dále členěným vodními toky. CHKO tak byla vytvořena za účelem zajištění ochrany jejího přírodního bohatství, na ochranu jejího vzhledu se zachováním typických krajinných znaků, včetně udržení charakteru místní zástavby. Pro krajiny je typické střídání zvlněné polní a luční zemědělsky využívané krajiny s lidskými sídly s množstvím staveb lidové architektury a zalesněných pískovcových měst s hlubokými stinnými údolími, prameništi, zamokřelými květnatými loukami, bažinatými lokalitami rašelinišť a rybníky. Díky tomu je pověstná velká druhová diverzita, a to jak z živočišné, tak i z rostlinné říši. CHKO Český ráj je rozdělena do čtyř zón odstupňované ochrany přírody – I.zóna je nejhlídanější s nejcennějšími přírodními hodnotami, IV.zóna je nejméně hlídaná.
Celý článek naleznete na Trasovnik.cz

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama