Z Hodonína do Mikulčic

ho_003-19.jpgTento výlet jsme uskutečnili v jarní čas v krajině podél řeky Moravy při hranicích se Slovenskou republikou mezi Hodonínem, Mikulčicemi a Lužicemi, v krajině, kde se řeka Morava často vylévá ze svého svázaného koryta a zaplavuje okolní lesy, kdysi lužní, s způsobuje problémy zemědělcům a obyvatelům. Je to tedy krajina bahnitých lesíků s vrbami, topoly, duby a dalšími listnatými stromy, které jsou často okusovány navrátivšími se bobry, krajina slepých ramen a potůčků, krajina zemědělsky obdělávané půdy mezi vesničkami. Je to však také krajina, ve které se usídlili naši předkové – Slované – kteří se zde uchýlili právě pod ochranu velkých toků a na ostrovech obklopených vodou si vybudovali svá sídliště. V době velkomoravské zde stávalo jedno z největších sídlišť – dnes NKP Mikulčice.
NKP Mikulčice-Valy – je ranně středověké slovanské hradiště a pobočka Masarykova muzea v Hodoníně zde zpřístupňuje návštěvníkům archeologickou expozici nejrozsáhlejšího slovanského naleziště u nás. Toto sídliště patřilo mezi významná mocenská a kulturní centra západních Slovanů v době Velké Moravy, bylo působištěm věrozvěstů sv. Cyrila – Konstantina a sv. Metoděje. Návštěvník zde najde ve stálé expozici ve dvou zděných pavilonech archeologické nálezy ze 7.- 9.st., kromě toho v okolí jsou zvýrazněny půdorysy církevních a světských staveb. Od roku 1954 zde bylo odkryto přes 2500 hrobů, situovaných v sousedství dvanácti kamenných kostelů z 9.st., objeveno bylo na tisíce různých předmětů denní potřeby, keramiky, šperků a zbraní i zachované desetimetrové dubové čluny. První expozice byla otevřena v r.1960, současná podoba je z r.1997. Okolní lesy s loukami jsou nádhernou lokalitou k procházkám, můžete zde vidět mnoho ptáků a jiné zvěře, např. také bobry či jejich všude přítomné typicky okousané stromy.
Celý článek naleznete na www.trasovnik.cz

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama