Výstava Ostrava

Datum konání : 18. 9. – 25. 10. 2009
Místo konání : Výstaviště Černá louka – Pavilon A

Koncept výstavy OSTRAVA? je postaven na jednoznačném pozitivním postavení umění v rámci jakékoli společnosti. Připomíná místním obyvatelům i návštěvníkům města smysl umělecké tvorby, která je v každé době a pro každého jednotlivce důležitým momentem sebereflexe. Speciálně v Ostravě, primárně industriálním městě, je důraz na kulturní povědomí zásadní. Výstava chce poukázat na kořeny místní kultury, konsekvence některých regionálních událostí a aktivit v oblasti kultury, podpořit hrdost lidí na vlastní město a víru v jeho budoucnost.
Expozice nechce působit pateticky a nechce vzbuzovat pocity výjimečnosti; její energie spočívá v odstupu, humoru, ironii, sebereflexi. Nepodporuje staré zavedené mýty regionu, nýbrž se pokouší vytvořit nové.
Na výstavě jsou představeny artefakty související s regionem, s jeho minulostí i přítomností. Jejich konfrontace má různé roviny – tematické (průmyslová krajina města), dobové (čeští a zahraniční umělci, minulost a přítomnost), konceptuální (srovnávání různých uměleckých tendencí) či postmoderní (vysoké versus nízké apod.). Formálně je výstava rozdělena do sedmi částí, které se v určitých bodech prolínají. Oddíl Reprezentace / sběratelství nabízí špičková umělecká díla z institucionálních i soukromých sbírek a poukazuje k historii živé sběratelské činnosti mezi dvěma světovými válkami, ale i k současné sběratelské vášni, díky níž se do Ostravy dostávají díla významných umělců. Na tuto část navazují celky Osobnosti a Region reprezentované na jedné straně autory světového formátu (Oscar Kokoschka, který sám Ostravu několikrát navštívil, a František Kupka, jehož díla jsou zastoupena v ostravských sbírkách), na druhé straně se zde představuje to nejzajímavější, co ve zdejším regionu vznikalo v průběhu zhruba 200 let – typické i netypické, dobové, insitní i profesionální, výjimečné, osvětové i lyrické. V regionální části především najdou místní obyvatelé důvěrně známé věci (které ovšem budou vystaveny nestereotypně), ale i obrazy místní malířky, jež nebyly dosud vystaveny (Helena Salichová).
Různé styly moderního i postmoderního umění, tak jak se specificky projevily ve zdejší lokalitě, ukáže část výstavy nazvaná Konstrukce / geometrie / koncept, která připomíná významné počiny zdejších poněkud opominutých autorů od 70. let 20. století po současnost. Oddíl Akce / dokumenty / intervence v rámci expozičních možností zachycuje některé zásadní počiny v oblasti vizuálního umění, jež se týkaly především veřejného prostoru města a prolínání různých uměleckých forem. Ukázka archivace by měla nejen oslovit pamětníky (uměleckých sympozií, performancí i nečekaných intervencí), ale také inspirovat současné mladé návštěvníky ke kreativní aktivitě.
Současné umění je na výstavě zastoupeno výběrově tak, aby dokreslovalo současnou jedinečnou atmosféru města na rozhraní staré a nové utopie. Část autorů v Ostravě trvale žije, část z Ostravy pochází, či prošla zdejší uměleckou fakultou Ostravské univerzity a pracuje jinde. V této části koncept výstavy zdůrazňuje osobní přístupy a vztahy k regionu, konfrontuje nejmladší generaci se zavedenými umělci i světovými hvězdami (Jiří Georg Dokoupil), využívá různé média (od obrazu přes fotografii a komiks k videoartu a instalaci). Do celé expozice jsou nestandardně umístěny rovněž kuriozity regionálního původu, které byly posbírány na základě veřejných výzev při přípravě výstavy a jež jsou jakousi intimní branou k vysokému umění.
Díky rozsahu výstavy umístěné ve speciálně vytvořené stavbě v negalerijním prostoru je možné poprvé prezentovat tak široký záběr artefaktů ve skladbě, která je akceptovatelná odborníky a zároveň je přístupná nejširší veřejnosti. Výběr expozičního materiálu probíhal v úzké spolupráci s regionálními institucemi, soukromými sběrateli a přímo v ateliérech umělců. Během přípravy došlo i k nečekaným objevům ztracených děl (alegorie Ostravy místního umělce z 20. let 20. století). Do soukromé ostravské sbírky byla rovněž v průběhu přípravy zakoupena díla související s Ostravou, která byl restituována a znovu se objevila na zahraničním trhu, a nyní jsou návštěvníkům poprvé k dispozici. Většina současných prací byla vytvořena přímo pro tuto příležitost a nebyla ještě dosud vystavena. Na základě spolupráce kurátora a umělců vznikly i práce vytvořené na konkrétní téma související s ostravskou tematikou a propojující různé kulturní sféry (hudbu, literaturu, výtvarné umění).
V roce 2015, pokud Ostrava získá titul Evropské hlavní město kultury, bude konsekventním počinem k výstavě OSTRAVA? projekt OSTRAVA!, který by měl ukázat především pozitivní změny ve smyslu uměleckého provozu (výstava by se konala v nové městské galerii). V tomto projektu by měly být zdůrazněny především vize v budoucí kulturní činnosti města v mezinárodním měřítku. V expozici by mělo být konfrontováno současné umění ostravského regionu s uměním evropských umělců, jejichž výběr by souvisel se spoluprací s podobnými institucemi v Evropě. Výstava by ve větší míře měla přilákat právě zahraniční návštěvníky zajímavým kurátorským projektem zahrnujícím známá jména a nevšední instalací v novém moderním prostoru.
Kurátorka: Lenka Lindaurová
Hlavní partneři: Ostravské muzeum a Galerie výtvarného umění v Ostravě
Na ploše 2 400m2 se představí 220 artefaktů od 165 autorů.
Více ZDE!

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama