REKLAMA
Kam na výlety s dětmi a rodinou
Dnes je 4.12. a svátek má Barbora

Vlastivědné muzeum Kyjov

Kyjovské Vlastivědné muzeum sídlí v nejstarší dochované budově ve městě, v renesančním zámečku.

Vznik samotného muzea se datuje kolem roku 1904, kdy starosta MUDr. Severín Joklík vyzval gymnazijního profesora Jana Kučeru, aby uspořádal městský archiv a vybral z něho historicky cenné předměty, které i v současné době tvoří základ sbírek. Zpočátku byly sbírky uloženy v budově obecního úřadu, poté v prostorách bývalého chudobince D. Jurovského a od roku 1928 jsou sbírky uloženy v muzeu na zámečku. Od roku 1904 do dnešních dnů několik generací muzejních pracovníků nashromáždilo více než 40 000 kusů sbírkových předmětů. Alespoň část z nich si mohou návštěvníci muzea prohlédnout ve stálých expozicích: archeologické, národopisné, historické a expozice přírody. Ostatní sbírkové předměty včetně studijní knihovny s více než 15 000 svazky, z nichž asi 1500 tvoří vzácné staré tisky, jsou k dispozici badatelům z řad odborné i laické veřejnosti.

REKLAMA

Nejrozsáhlejší rekonstrukcí prošla budova v r. 2018, na jejímž financování se zčásti podílel také majitel zámečku – město Kyjov. Měnila se střešní krytina, restaurovala se sgrafita spolu s fasádou, vyměněná okna získala novou barvu tak, aby barevně ladila se sgrafity. Prokouklo také nádvoří muzea – dláždění navazuje na to současné před přístavbou muzea, je bezbariérové a za budovou čeká pro návštěvníky otevřený depozitář, kde jsou pod přístřešky umístěny rozměrné sbírkové předměty: velké pražiče na kávu z bývalého obchodu na náměstí, čert na vyorávání brambor, stroj na motání provazů z dílny kyjovského provazníka Ctibora Bayera atd. Pokud bude návštěvník z prohlídky unaven, může si odpočinout na venkovních lavičkách.

REKLAMA

Největší změny, pro veřejnost během rekonstrukce neviditelné, ale probíhaly uvnitř budovy. V přízemí se návštěvníci hned za recepcí ocitnou v přírodě. Instalace tří biotopů představuje faunu Kyjovska. Muzejní exponáty jsou provázeny projekcí a zvukovou kulisou. Doplňující informace k jednotlivým živočichům poskytuje infostánek s dotykovými obrazovkami. Tyto infostánky jsou ostatně instalovány v každé z expozic. Historická část, na niž se ve staré expozici nedostalo, zaujímá další čtyři místnosti v přízemí. Provází návštěvníka dějinami Kyjova od 16. stol. až do období mezi dvěma světovými válkami. Dostáváme se do prvního patra. To z části obsadila archeologická expozice prezentující nález langobardského pohřebiště, které objevili archeologové Masarykova muzea na místě současného Kauflandu v Kyjově. Část rozlohy prvního patra patří expozici etnografické. Setkáte se zde hned s několika krojovými typy z oblasti Kyjovska i Ždánicka, s hospodářským nářadím a dalšími předměty, které se používaly ať už v rámci hospodářského nebo zvykoslovného roku. Doufáme, že se vám bude u nás líbit a budete se rádi vracet.

Vlastivědné muzeum Kyjov

adresa: Palackého 70, Kyjov, 69701
e-mail: [email protected]
telefon: 518 612 338

www.masaryk.info/vlastivedne-muzeum-kyjov

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA