Vezměte děti na výlet, ať vyhrají dárky do přírody! Další ročník výtvarné soutěže NET4GAS Blíž přírodě je tu!

Soutěž pro děti

Soutěž pro děti


Čtvrtý ročník Výtvarné soutěže Blíž přírodě o výlet pro celou třídu a dárky, které se hodí do přírody, je od 1. května opět tu!
Vezměte své děti, spolužáky, kamarády, rodiče na výlet, navštivte naučnou stezku, vyhlídku či ptačí pozorovatelnu Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), které vznikly v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, a namalujte místní krajinu! Máte jich až 70 na výběr po celé České republice!
Výtvarná soutěž Blíž přírodě trvá od 1. 5. do 31. 5. 2015 a zapojit se do ní můžou děti předškolního a školního věku hned ve třech kategoriích. Výherci dostanou balíček dárků, které se hodí do přírody, předplatné časopisu Naše příroda a navíc spolu se svými spolužáky (celou třídou) mohou vyrazit do vybrané lokality zpřístupněné v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě s komentovanou prohlídkou či Záchranné stanice pro zvířata ČSOP.
Podrobné informace o soutěži, její pravidla spolu s přehledem zpřístupněných lokalit Blíž přírodě najdete od 1. 5. 2015 na internetových stránkách www.blizprirode.cz
Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní plynárenské soustavy a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany přírody a životního prostředí s ohledem na budoucí generace. Oblast jejího podnikání s environmentální otázkou úzce souvisí. Při stavbě i provozu svých zařízení musí respektovat přísné normy. Ochrana přírody je však společností chápána nejen jako plnění zákonných požadavků, ale především jako otázka společenské odpovědnosti. Z tohoto principu vychází nejen její zodpovědné podnikání, ale i dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě.
NET4GAS systematicky a dlouhodobě pomáhá projektům, pro které právě motto „Blíž přírodě“ znamená významnou součást trvale udržitelného rozvoje. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody (CSOP), se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti. Často se jedná o místa s výskytem vzácných či ohrožených druhů flóry a fauny. Budují naučné stezky, pozorovatelny, informační tabule či interaktivní hrací prvky, které mají za cíl veřejnost do přírody nejen přilákat a pobavit, ale zároveň vzbudit zájem o její ochranu a úctu k ní. Dále je celostátním partnerem přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Podporuje i další organizace v menších projektech. www.blizprirode.cz
Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. Jeho činnost je velmi rozsáhlá a rozmanitá, od péče o cenná území a druhovou rozmanitost, přes záchranu zraněných volně žijících živočichů, až po práci s dětmi a mládeží a osvětu. Tyto aktivity zajištuje, převážně dobrovolnicky, kolem 325 základních organizací ČSOP po celé naší republice. V současné době má téměř 7000 členů. Mezi nimi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama