Valtice – vinné trhy a okolí

bv_005-01.jpgZdejší krajina je součástí lednicko-valtického areálu (od r.1992 krajinnou památkovou zónou a od r.1996 památkou UNESCO), je to tedy mírně zvlněná krajina na hranicích s Rakouskem, ve které se střídají vinice, remízky, lesy, rybníky, dlouhé aleje podél silnic a stezek, pole a samozřejmě lidská sídla. My jsme navštívili jedno z nejdůležitějších míst tohoto areálu – Valtice. Toto město rozložené v mezi kopečky s vinicemi a je spjato jednak s Lichtenštejny, kteří zde měli svoje sídlo, a jednak je spojeno s vinařstvím – je zde Národní salón vín, pořádají se zde každoročně vinařské trhy, je zde Vinařská akademie, která se snaží o vzdělávání, podporu vinařské kultury, propagaci kvalitního vína a výstavnictví.
Mikroregion LVA – území mikroregionu Lednicko-valtického areálu (LVA), jehož součástí je památková zóna Lednicko-valtický areál, leží v jižní a jihovýchodní části regionu Břeclav a je tvořeno katastry devíti obcí regionu Břeclav – Lednice, Valtice, Břeclav, Podivín, Hlohovec, Velké Bílovice, Přítluky, Rakvice, Bulhary. Na severu a na východě tvoří hranici LVA řeka Dyje, na jihu státní hranice mezi ČR a Spolkovou zemí Rakousko. Na západě sousedí LVA s Chráněnou krajinou oblastí a biosférickou rezervací Pálava. V roce 1992 bylo vyhláškou MK ČR č. 484/1992 Sb. území Lednicko-valtického areálu prohlášeno krajinnou památkovou zónou. Pro své výjimečné přírodní a kulturně-historické hodnoty bylo toto území zapsáno dne 7.12.1996 do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Ojedinělá úprava krajiny byla vytvořena za vlády rodu Lichtensteinů, který se usadil r.1608 ve Valticích, kde sídlil až do roku 1938.
Valtické vinné trhy – VVT jsou největší a nejprestižnější soutěží a přehlídkou vín v ČR s mezinárodní účastí. Novodobé trhy byly založeny v r. 1967. Soutěž pořádá Společnost Valtické vinné trhy vždy na počátku měsíce května v zámecké jízdárně.
Již v r.1855 byl ve Valticích založený místní spolek pro zemědělství a vinařství, který napomáhal rozvoji zemědělské produkce, byl to jeden z největších zemědělských spolků v Dolním Rakousku. Pořádal různé výstavy, přednášky a jinou osvětovou činnost, propagoval valtické vinařství, vydával časopis. Ve dnech 30.09.-05.10.1858 uspořádal pod patronací knížete Jana II. z Liechtensteina výstavu poprvé v jízdárně zámku. Tím byla jízdárna poprvé zpřístupněna veřejnosti, na výstavě byly vidět zemědělské stroje, potřeby pro domácnost, hedvábí a poprvé byly dány k ochutnání 2000 vzorků vína z celého okolí. Rok 1858 lze tedy považovat za založení tradice valtického vinařského výstavnictví. V roce 1909 dochází k samostatné vinařské výstavě, konala se v prostorách obecního hostince na náměstí a byla to první výstava, kde se vzorky vína i prodávaly. Lze je tedy považovat za I. Valtické vinné trhy. Iniciátorem se stala ovocnicko-vinařská škola, která vznikla v r.1873 (od r.1877 celozemská). V r.2007 bude již 40.ročník těchto významných vinných trhů.
Celý článek najdete na www.trasovnik.cz
Poloha:
mapa_lva.gif

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama