REKLAMA
Kam na výlety s dětmi a rodinou
Dnes je 24.9. a svátek má Jaromír

Umění Starého světa

Společná expozice Národního muzea a Národní galerie představí unikátní díla starověkých kultur

Datum konání: 4.2.2011 v paláci Kinských na Staroměstském náměstí.

Poprvé tak u nás bude k vidění jak kolekce umění Egypta, Předního východu a antiky z Národního muzea, tak sbírky asijského umění z Národní galerie. Návštěvníci tak budou mít možnost prohlédnout si unikátní díla antických umělců, egyptské rakve i klínopisné tabulky na jednom místě. Expozice s názvem “Umění Starého světa – Umění Asie a starověkého Středomoří ze sbírek Národní galerie v Praze a Národního muzea.“ bude návštěvníkům zpřístupněna 4. února 2011 v paláci Kinských na Staroměstském náměstí.
Zatímco ve většině Evropy vznikala muzea starověkého Východu a antiky již v první polovině 19. století, v Praze se stálá expozice starověkého umění formuje teprve nyní.
Příprava expozičního oddílu umění starověkého Egypta, Předního východu a antiky ve 2. poschodí paláce Kinských probíhá za spolupráce odborníků z Národního muzea, Národní galerie v Praze a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výstavní soubor připravované expozice budou tvořit exponáty z 6. tisíciletí př. n. l. – poloviny 1. tisíciletí n. l. převážně ze sbírek Národního muzea. Část pochází z fondů Národní galerie v Praze, dílčí kapitoly doplní artefakty ze sbírky Karlovy univerzity. Celá kolekce by měla v hlavních rysech ilustrovat vývoj výtvarného projevu starověku.
V prvních dvou sálech návštěvníci shlédnou ukázky staroegyptského a předovýchodního umění, na něž mají bezprostředně navázat památky starověkého Kypru, Egeidy, Řecka, Etrurie a Říma, včetně římských provincií. Ústředním exponátem egyptské části (sál č. 1) bude bohatě zdobená rakev tzv. Anchefenchonsua (zvaná také Pražská rakev) z 10. století př. n. l. Sál kultur Předního východu (č. 2) ovládnou klínopisné památky – nejstarší svědectví světového písemnictví. Pozornost přitáhne kamenná plastika z římského období ze Sýrie, jejíž část pochází z výkopů B. Hrozného. V nejrozsáhlejší části věnované antickému umění (sály č. 3. – 6) bude možné najít několik unikátních exponátů. Například stříbrný rhyton s hlavou koně, snad z jihoitalské řecké dílny ze 4. století př. n. l., řecký černofigurový čerpák ze 6. století př. n. l. se signaturou athénského hrnčíře Nikosthena a velkou etruskou amforu s pásy zvířat. Kolekce kamenné plastiky bude zahrnovat mimo jiné několik ukázek římského portrétního umění.
V 1. patře pak návštěvníci ve třinácti sálech shlédnou část věnovanou umění Asie ze sbírek

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA