Státní zámek Náchod

Státní zámek Náchod
Státní zámek v Náchodě je rozsáhlý stavební komplex o pěti nádvořích ležící na hranici mezi Českou republikou a Polskem.
Z gotického hradu založeného v polovině 13. století byl na přelomu 16. a 17. století přestavěn na renesanční zámek. Svou dnešní architektonickou podobu získal během přestaveb a interiérových úprav v 17. a 18. století.  Mezi nejvýznamnější majitele Náchoda patřili Smiřičtí ze Smiřic, italský rod Piccolominiů, Kuronští a německý knížecí rod Schaumburg-Lippe.
Novinkou je Expozice řádů, vyznamenání, medailí, mincí a šperků, která poskytuje jedinečnou příležitost shlédnout nejvyšší řády evropské aristokracie z 19. století a další unikáty.
Prohlédnout si návštěvníci mohou i středověkou věž, gotické sklepení a vyhlídkovou terasu. Bývalý hradní příkop obývají dva medvědi Ludvík a Dáša. Náchodský spisovatel Josef Škvorecký je pokřtil jmény František a Františka.
Státní zámek NáchodTip pro rodiny s dětmi:  Pro rodiny s dětmi nabízíme nejen exteriérový okruh (věž, terasu a sklepení), který je přístupný bez průvodce, ale i třeba Piccolominskou expozici s dětským pokojem či jen procházku po areálu zámku, kde se nachází zámecký příkop, který obývají dva medvědi Ludvík s Dášou, dále si můžete projít Piccolominskou zahradu ve francouzském stylu. Za zmínku stojí určitě i obora v zámecké aleji, kde můžete spatřit daňky, muflony,..
Natáčené filmy: pohádka Tajemství lesní země, různé dokumenty

Prohlídkové okruhy:

Program pro děti i rodičeI. PICCOLOMINSKÁ EXPOZICE  – 60 minut
Historické interiéry připomínající období 17. a 18. století, zejména třicetileté války, kdy Náchod vlastnil císařský vojevůdce Ottavio Piccolomini. Bohaté dobové interiérové vybavení, štuková výzdoba reprezentačních prostor, soubor bruselských tapiserií, sbírka květinových a loveckých zátiší, portrétní galerie, grafiky, část nejstaršího fondu zámecké knihovny, cenné ukázky historického uměleckého řemesla.
II. SALONY DRUHÉHO ZÁMECKÉHO PATRA  – 60 minut
Expozice otevřená veřejnosti v roce 2002 nabízí prostory s malovanými trámovými stropy z poloviny 17. a 18. století, rozsáhlou kolekci obrazů – podobizen, krajinomaleb, městských vedut, zátiší a grafik, mobiliář od 16. do 19. století, zejména renesanční, barokní a novorenesanční, cenné soubory historického uměleckého řemesla, tapiserie, zbraně, historické oděvy.

Státní zámek NáchodIII. NA DVOŘE VÉVODSKÉM – 45 minut

Tento téměř nový interiérový prohlídkový okruh, zpřístupněný pro návštěvní veřejnost v srpnu 2007, se tematicky vztahuje k závěru 18. a první polovině 19. století, kdy náchodské panství vlastnil Petr Biron vévoda Kuronský a Zaháňský a jeho dcera Kateřina Vilemína, známá jako „paní kněžna“ z románu Babička od Boženy Němcové. Zájemci si zde mohou v devíti místnostech prohlédnout interiéry s převážně restaurovaným mobiliářem ve stylu klasicismu, empíru a biedermeieru.
IV. EXPOZICE ŘÁDŮ, MEDAILÍ, MINCÍ A ŠPERKŮ – 20 minut
V expozici je představena stěžejní část unikátní faleristické a numismatické sbírky, shromážděné na náchodském zámku jeho posledními soukromými majiteli z německé knížecí rodiny Schaumburg-Lippe, Vilémem a jeho synem Bedřichem.
nachod_05V. EXTERIÉROVÝ OKRUH – věž s hladomornou, vyhlídková terasa, středověké sklepy
Tento exteriérový okruh přístupný bez doprovodu průvodce nabízí návštěvníkům prohlídku obranné věže s hladomornou, prostor středověkých sklepů se studnou a klidné posezení na vyhlídkové terase nad městem.
Možnost focení, natáčení v objektu:
Focení: 100 Kč bez blesku
Filmování: 200 Kč
V pokladně zámku  prodej suvenýrů.
Dopravní spojení:
AUTOMOBIL: Příjezd automobilem na placené parkoviště 150 m od zámku je možný po silnici přes sídliště Plhov. Cesta k zámku je značena celým městem (směr Trutnov, Červený Kostelec).
VLAK: Vlakové nádraží je cca 1 km od zámku, zastávka: Náchod
AUTOBUS: Autobusové nádraží je cca 1 km od zámku, zastávka: Náchod
Občerstvení:
Zámecký hotel v těsném sousedství zámku, další restaurace a občerstvení v centru města.
Svatby:
Státní zámek NáchodStátní zámek Náchod nabízí pořádání kulturně společenských akcí pro občany i instituce a svatebních obřadů v interiérech zámku. Termín konání svatebního obřadu je nutno nejprve dojednat na matrice Městského úřadu v Náchodě na tel: 491 405 212, 491 405 213.
Pro účely pořádání svatebních obřadů jsou na SZ Náchod vyhrazeny prostory Španělského sálu, Velkého (Ratibořického) sálu, kaple a Piccolominské zahrady.
Obřad ve Španělském sále – cena  6 000,- Kč
Obřad v kapli – cena  4 000,- Kč
Obřad v Piccolominské zahradě – cena 4 000,- Kč
Obřad ve Velkém sále – cena  4 000,- Kč
Focení svatby, pokud obřad neproběhnul na SZ Náchod – do 10 osob – 1 000, – Kč
Focení svatby, pokud obřad neproběhnul na SZ Náchod – nad 10 osob – 2 000, – Kč
Ceny za pronájem prostor a služby jsou uvedeny včetně 2I% DPH.
Bližší informace k svatebním obřadům či pronájmu prostor najdete na www.zamek-nachod.cz.
Otevírací doba:
nachod_oteviraci_doba
Prohlídky je možno objednat na e-mailu: nachod.objednavky@npu.cz nebo telefonicky na tel. 491 426 201.
Bezbariérový přístup je pouze na třetí, čtvrté a páté nádvoří zámku, do zbývajících prostor areálu (I. a II. nádvoří, expoziční prostory, věž, vyhlídková terasa) se vstupuje po schodech..
Foto: Archiv NPÚ ÚPS na Sychrově
 

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama