REKLAMA
Kam na výlety s dětmi a rodinou
Dnes je 29.5. a svátek má Maxim

Soutěž – Udělej si svoje kolo

Udělej si svoje kolo

Pravidla soutěže „Udělej si svoje kolo“
Na webových stránkách www.maxbike.cz  bude v termínu od 25. 5. 2012 – 31. 7. 2012 realizována soutěž s názvem „Udělej si svoje kolo! (dále jen jako „soutěž“).
Výhra:
1.Horské kolo Maxbike Coast v hodnotě 12 590,- Kč
Průběh soutěže:
Na webových stránkách www.maxbike.cz a facebookovém profilu Maxbike bude ke stažení šablona rámu kola Maxbike. Zúčastnění nakreslí (ručně nebo v grafickém programu na PC) vlastní návrh designu kola a elektronicky zašlou fotografii nebo oskenovaný obrázek svého návrhu kola na email: [email protected].
V termínu od 25. 5. 2012 – 15. 7. 2012 proběhne předvýběr návrhů. Veřejnost bude moci dát najevo sympatie nejlepšímu návrhu prostřednictvím facebookové aplikace „líbí se mi“. 12 nejoblíbenějších návrhů postoupí do finále soutěže, které se bude konat na webových stránkách ivelo.cz vydavatelství V-press.
Hlasování bude ukončeno 31. 7. 2012 v 15:00 hod.
Pořadatel a organizátor:
Pořadatelem soutěže je společnost MAXBIKE s.r.o. (se sídlem: Svatoplukova, Ostrava), která je také poskytovatelem výher, v organizační spolupráci s vydavatelstvím V-press, s.r.o. (se sídlem: Strojírenská 47, 155 2, Praha 5 – Zličín).

Podmínky účasti ve hře a předání výher:
Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let.
Jedna osoba má možnost zaslat tři soutěžní návrhy.
Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.
Účastí v soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel soutěže právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na Internetu. Jména a adresy výherců budou poskytnuty pořadateli hry.
Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry předá pořadateli kontaktní informace získané od účastníka a pořadatel zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z. č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, nejpozději však do 60 – ti dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.
Uveřejnění pravidel hry:
Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.maxbike.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:
Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor anebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.
REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA