Soutěsky – Hřensko

Romantické zákoutí Čech, které bylo v roce 2002 poničeno povodní, se nyní ukazuje v celé své kráse. Plavba na lodičkách hřenskými soutěskami bude nezapomenutelným zážitkem pro děti i dospělé.
CO o soutěskách říkají oficiální stránky www.soutesky.cz ?

Krajina pískovcových skal mezi Čechami a Saskem patří k oblastem, které lidé navštěvují pro její romantickou krásu. Upoutá člověka značnou členitostí terénu, pestrostí skalních útvarů a rozsáhlými lesy. Charakteristickou horninou jsou kvádrové pískovce, vtiskující reliéfu specifický ráz, který ho zřetelně odlišuje od všech okolních geomorfologických jednotek.
Vznik pískovců sahá do doby před sto milióny lety, do druhohor, kdy se z písčitých usazenin svrchnokřídového moře vytvořilo až několik set metrů mocné souvrství. Zpevněním těchto sedimentů vznikly pískovce. Moře ustoupilo a ve třetihorách bylo pískovcové souvrství rozlámáno soustavou zlomů, způsobených sopečnými výlevy. Dnes je tato oblast přístupná veřejnosti a působí mocným dojmem na každého návštěvníka.
Po projížďce na Tiché soutěsce lze po stezce putovat proti toku Kamenice k Divoké soutěsce (zpřístupněna r. 1898), která oplývá podobnými přírodními krásami. Před ní však můžeme kaňon řeky Kamenice opustit a vystoupit tzv. Dlouhým schodištěm po naučné stezce do osady Mezná. Těsně před výstupem z rokle spatříme kapli, vytesanou do skály na paměť obchodníka se dřívím Johanna Clara. Vznik vesnice Mezná spadá do doby středověké kolonizace.
Po roce 1945, kdy bylo vysídleno německé obyvatelstvo, došlo i zde k vylidnění obce. Řada pozoruhodných staveb lidové architektury se dochovala pouze díky péči chalupářů a rekreantů. Z Mezné nás silnička po 1,5 km zavede na Mezní Louku (hotel, křižovatka turistických cest). Odtud nás naučná stezka dovede až k známé Pravčické bráně. Cesta vede dlouhou dobu prakticky po vrstevnici a umožňuje nádherné výhledy směrem k Růžovému vrchu. Je lemována převisy, mohutnými skalními stěnami i horolezeckými věžemi. Skalní most Pravčické brány se stal symbolem Českého Švýcarska.

Poloha

soutesky_hrensko.gif
Fotografie

Fotgorafie: Petr Mnichovský

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama