Smečno

Historie

Město 7 km severozápadně od Kladna. Městská památková rezervace. První písemná zmínka pochází z roku 1252. Tehdy zde stál vladycký statek, majitelé bydleli na tvrzi ze 13. století. Roku 1416 získal panství Markvart z Martinic a Martinicové a jejich příbuzní drželi Smečno až do roku 1918.Roku 1510 získala ves práva městečka, roku 1515 získala městská práva a nový název – Muncifaj (Buková hora z latinského Mons fagi), který se však neujal. Třicetiletá válka přinesla městu a jeho obyvatelům řadu útrap, postupně jej vyrabovali Sasové i Švédové. V historickém jádru se dochoval ojedinělý renesanční soubor staveb z 2. poloviny 16. století – zámek, děkanství a kostel.
Zámek Smečno vyrostl postupnou přestavbou z původní tvrze. Koncem 16. stol byla tvrz stržena a s výjimkou věží byla nahrazena patrovým čtyřkřídlým zámkem. Zámek je pro veřejnost nepřístupný (ústav sociální péče) a obklopuje jej park s barokními sochami. Nejcennější je sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1786 od F. I. Platzera. Na náměstí stojí kostel Nejsvětější Trojice, původně gotický ze 14. století, roku 1687 renesančně přestavěný. Děkanství čp. 15 je ze 16. století, později upravované, Socha sv. Jiří na náměstí je z 18. stol.

Současnost

U západní zdi zámecké zahrady dochován a plně zrekonstruován jeden z objektů bývalého čs. opevnění, patřícího do Vnější obrany Prahy z let 1935-1938, dnes součást Vojenského skanzenu Smečno. Na katastru obce se nachází přírodní památka Smečenská rokle.

Památky

Kostel Nejsvětější Trojice

Jak je z historie známo, město Smečno má svůj osud spjatý s rodem Martiniců, později Clam-Martiniců, kteří přebudovali původní tvrz na renesanční zámek. Zámek prošel náročnou rekonstrukcí a 31. 7. 1998 byl znovu slavnostně otevřen. Je chloubou města a dominantou nejen pro Smečno, ale i pro široké okolí. Slouží jako ústav sociální péče. Více..

Sousoší Nejsvětější Trojice

Sousoší pochází z roku 1744 od Ignáce Platzera a nalezneme ho mezi kostelem a zámkem.

Socha sv. Jiří

Socha sv. Jiří znázorňuje sv. Jiří zabíjejícího draka. Socha pochází z 18. století a nachází se na sloupu na náměstí.

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama