REKLAMA
Kam na výlety s dětmi a rodinou
Dnes je 29.5. a svátek má Maxim

Přeštice

Přeštice jsou největším městem okresu Plzeň-jih.
Historie města sahá do dávné minulosti prastaré obchodní cesty, která vedla z povodí Berounky a Plzeňské kotliny proti proudu řeky Úhlavy do Bavor. Na Pohořku, výšině nad malebným údolím Úhlavy, bylo tehdy vybudováno významné hradiště rodu Drslaviců. V těsném sousedství hradiště vzniká trhová ves, kterou připomínají již prameny z roku 1226. Tehdy se na listině krále Přemysla Otakara I. vyskytuje poprvé jméno Přeštice v souvislosti se jménem posledního dědičného župana Svatobora. Ten však roku 1235 zemřel bez dědiců a jeho majetek připadl královské koruně. Od té doby jsou dějiny Přeštic zachovány v historických záznamech. Celou dobu předhusitskou patřil přeštický újezd Kladrubskému klášteru Svatého Benedikta. Zřizuje zde u kostela proboštství, při kterém vzniklo v druhé polovině 13. století městečko. V roce 1420 získává Přeštice do zástavy významný rod pánů Švihovských z Rýzmberka, kteří udělují Přešticím v roce 1519 městská práva. Potvrzení o rozšíření městských privilegií uděluje císař Maxmilián II., Rudolf II. a Karel IV. Kladrubský klášter řádu Benediktýnů zasáhl do historie Přeštic ještě jednou v letech 1705 až 1785. Obnovil zde proboštství a v létech 1750 – 1775 vybudoval barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie.Kostel byl vystavěn podle plánů slavného Kiliána Ignáce Diezenhofera a stavěli ho stavitelé Pré, Luragho a Haffenecker. Stavba začala v roce 1750 za kladrubského opata Josefa Siebera a byla dokončena v roce 1775. Podle původních stavebních plánů nebyly však dokončeny věže. Ty se podařilo dokončit až v roce 1995. Délka chrámu je 55,5 m, šířka 28,6 m, výška věží až na vrchol křížů je 52 m. Chrám Nanebevzetí Panny Marie byl v roce 2008 prohlášen za národní kulturní památku.
Ve zvonici jsou umístěny celkem 3 zvony. Starý je z roku 1497, váží 672 kg, je vysoký 0,75 m a má průměr 0,98 m . Je laděn v tónině AIS1. Nový zvon „Josef“ pochází z roku 1824, váží 552 kg, vysoký je 0,8 m a má průměr 0,99 m. Je laděn v tónině G1. Poslední ze zvonů Marie – „Hraníček“ je nejstarší, pochází z roku 1438. Váží 280 kg, vysoký je 0,6 m a jeho průměr je 0,76 m. Je laděn v tónině DIS2. Chrám patří k vynikajícím stavbám pozdního baroka v Čechách a je působivou dominantou celého města. Od roku 1997 je celý objekt každý večer osvětlen. Interiér je přístupný v době bohoslužeb nebo po předchozí domluvě.[/] Nedaleko města asi 2 km severovýchodním směrem stojí kostel svatého Ambrože, který je jednou z nejstarších nemovitých kulturních památek nejen přeštického regiónu, ale patří mezi nejstarší kostely v Čechách. Původně byl kostel románský z doby kolem roku 1200, později byl stavebně upravován.Dvoupatrová věž a štítová stěna jsou vyzděny z tesaných velkých kvádrů románského charakteru. Mansardová střecha věže pochází z roku 1701. Byly zde konány slavné a známé velikonoční poutě, vzpomínkou je jediná mše v roce, která se zde koná na velikonoční pondělí. [/] Přeštice se po roce 1848 staly postupně sídlem všech okresních úřadů s výkonem státní správy. Od té doby nastal rozkvět města. V roce 1850 byla katastrálně k městu připojena dříve samostatná osada Pohořko.
Ve druhé polovině 19. století Přeštice prosluly chovem husí, řeznictvím a obchodem s dobytkem. Velmi známé se stalo černostrakaté plemeno přeštických prasat. Od té doby se datuje oslovení „Ty kanče“, které se nepovažuje na Přešticku za nadávku.
Po roce 1948 nastává přeměna zemědělské oblasti na průmyslovou. V roce 1960 byl zrušen přeštický okres.
Po roce 1989 nastalo oživení jak hospodářského, tak kulturního života, obnovují se podnikatelské aktivity. Sedmitisícové město na jižním Plzeňsku dnes po reformě státní správy zaujímá postavení obce III. typu a přebírá opět funkce okresu. [/] Kromě výše zmíněného chrámu v Přešticích a kostelíka sv. Ambrože se mohou Přeštice pochlubit ještě další desítkou památek vedených na seznamu kulturních památek Ministerstva kultury ČR – jmenovitě: kašna se sochou sv. Václava, socha sv. Jana Nepomuského, socha sv. Kiliána (patrona Přeštic), sousoší sv. Benedikta, mariánský sloup, obytný dům č.p. 575. V místech pod chrámem naleznete pomník Jakuba Jana Ryby, který se v Přešticích narodil a je znám hudebnímu světu svojí Českou mší vánoční. Posledními dvěma kulturními památkami je rodný dům a hrobka slavného architekta, stavitele a mecenáše – Josefa Hlávky.[/] Ve městě byla v roce 1996 otevřena nová moderní budova školy pro 3. tisíciletí. Pro děti je k dispozici Dům dětí a mládeže a Základní umělecká škola. Pro předškoláky ve městě fungují 2 mateřské školy. K městu jsou přidružené místní části Skočice, Zastávka a Žerovice. O sportovní vyžití se starají Tělovýchovná jednota Přeštice a tělocvičná jednota Sokol Přeštice. TJ Přeštice sdružuje 18 oddílů, což čítá celkem přes 1800 členů. Pod tělocvičnou jednotou Sokol Přeštice působí oddíly tenisu, stolního tenisu a cvičení všestrannosti pro ženy, muže, žáky i žákyně. Již více než 10 let pořádá město pravidelně v červnu Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu. V tu dobu si zde dává sportovní dostaveníčko více než 700 mažoretek z celé ČR.[/] Přeštice a jeho okolí můžete dobře poznat též na kole, mapují ho cyklotrasy č. 2124, 2185, 2186, 2188. V roce 2002 byla vytvořena vycházková trasa v okolí Přeštic a Příchovic v délce 19.710m s celkem 12-ti zastaveními. Její plán s podrobným popisem stanovišť můžete získat v Infocentru na přeštickém náměstí nebo v Domu historie Přešticka pod kostelem, kde si zároveň prohlédnete zajímavé expozice např. originální kupecký krám z první republiky
Kontakt:http://www.prestice-mesto.cz/

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA