Okolo nádrží Nové Mlýny – Dolní Věstonice a Strachotín

bv_004-04.jpgKrajina mezi obcemi Pasohlávky a Strachotín je krajina rovinatého údolí řeky Dyje, která je zde svázána Novomlýnskými nádržemi, do nichž přitékají vody dalších dvou velkých řek – Jihlavy a Svratky. Je to tedy krajina zamokřelých luk, bažin, jezírek, nádrží a velkých vodních toků, nad nimiž se majestátně tyčí vápencové bradlo Pálavy s zříceninami hradů, s vinicemi, sady a s teplomilnou faunou a flórou. Je to i krajina zemědělsky obdělávané půdy, hlavně však vinic a sadů. Je to také krajina archeologických památek na dobu kamennou (Věstonická Venuše) , dobu římskou (sídlo na kopci Hradisko) či dobu slovanskou.
Pasohlávky, obec na levém břehu horní nádrže novomlýnské v úrodném údolí na soutoku Dyje se Svratkou a Jihlavou, má bohatou předslovanskou historii. V okolí obce bylo nalezeno množství nálezů ze všech pravěkých období počínaje starší dobou kamennou zejména objevem římských staveb na Hradisku (byl zde vojenský tábor části X. římské legie z Vindobony). Nalezen zde byl také kamenný hrob s vládcem Germánů či slovanské pohřebiště z počátku 6. st. Ve 13.st. patří staroboleslavské kapitule, pak dolnokounickému klášteru. Postupně do 15.st. upadala a v 16.st. ji pozvedlo přistěhovalectví Charvátů. Až do 17.st. nekatolické obec byla po Bílé hoře konfiskována a získal ji kardinál František z Ditrichštejna. 30 letá válka způsobila, jako všude jinde v okolí, těžké škody. Díky úrodné krajině se však rychle vzpamatovala. Až do 20.st. zde sídlilo převážné německé obyvatelstvo, které však bylo odsunuto. Při osvobozování r.1945 došlo prudkým bojům a ke zničení mnoha budov. V r.1995 se stává městem a znak zohledňuje i nástupnictví městečka Mušova. Dnes zde kromě rekreace u jezer najdete kostel sv.Anny na místě bývalé kaple sv. Ducha, venkovské stavení s barokním štítem, na střední novomlýnské nádrži je románský kostel sv. Linharta ze 12.st., jako jediný pozůstatek starobylé obce Mušov (v roce 1999 bezplatně převeden obci Ivaň). Dále je zde fara, připomínaná již ve 13.st., u kostela stojí památkově chráněná plastika sv. Jana Nepomuckého z 18.st., zajímavá je budova školy z 19.st.

ATC MERKUR
– autokemp je centrem turisticky atraktivní oblasti novomlýnských nádrží pod Pálavou. Leží přímo na břehu horního jezera, umožňuje ubytování v bungalovech, obytných buňkách, karavanech i stanech, možný je rybolov, občerstvení, najdete zde půjčovnu sportovního nářadí. Nedaleko nad kempem leží lokalita, kde byly nalezeny pozůstatky velkého římského ležení. Malá expozice se chystá v Ivani.

Dolní Věstonice
– obec ležící dnes na březích Novomlýnských nádrží je dokladována od 14 .st., ozději daroval Lucemburský Dolní Věstonice spolu s Děvičkami mikulovským Lichtenštejnům. V r.1490 král Matyáš povýšil ves na městečko s právem sobotního trhu a výsadou výročního trhu na den sv. Matouše. Ve vsi a okolí se od 16. st. rozšířila vinná produkce, nastává rozvoj kraje. Obec i okolí však značně utrpělo za 30-leté války (05.08.1619 k bitvě na Petrově louce mezi Dolními Věstonicemi a Strachotínem, ve které císařské vojsko bylo poraženo). V 18. a 19.st. opět dochází k velkému rozvoji řemesel v obci. V r. 1926 byla na místě bývalého pivovaru vybudována velká družstevní mlékárna, která denně dodávala mléko do Brna. V r. 1935 byla v provozu obecní cihelna a v r. 1936 byla dokončena regulace řeky Dyje od mušovského po dolnověstonický most. V obci uvidíte kostel sv. Michaela, budovu archeologické expozice z poč. 17. st., domy čp. 4 a 5 z r. 1684, bránu bývalého mlýna s postavou sv. Floriána z 18.st., habánské vinné sklepy na Husím plácku. U obce je světoznámá paleolitická stanice lovců mamutů s doklady nejstaršího osídlení jižní Moravy z 1. 27000-22000 př. n. 1. Nejcennější a nejznámější nálezy pocházejí z výzkumu prof.K.Absolona (1924 – uloženy v Moravském muzeu v Brně). Patří k ním známá Věstonická Venuše a různé zvířecí plastiky. Další výzkum odkryl jedny z nejstarších sídelních objektů člověka s výrobou kamenných nástrojů a pohřbem ženy pod mamutí lopatkou. Můžete zde vidět i tzv. Kalendář věků – odkrytý horizont staré půdy, kde jednotlivá patra sloužily pro archeologické datování.
Celý článek naleznete na www.trasovnik.cz
Poloha:
mapa_lva.gif

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama