Národní ústav lidové kultury

Muzeum v přírodě ve Strážnici

Strážnický skanzen zobrazuje život lidí na území jihovýchodní Moravy. Jedná se o sérii usedlostí, vybavených, tak jak dříve fungovaly domácnosti, včetně drobných předmětů denního užití. Všechny usedlosti byly nejdříve vybrány, zakresleny a pak přeneseny ze svého původního místa. Přírodní prostředí ve skanzenu pro ně bylo záměrně upraveno tak, aby odpovídalo krajině, z níž jednotlivé stavby pocházejí.
Návštěvníci postupně procházejí areály všech oblastí jihovýchodní Moravy. Dále pokračují na malebné náměstíčko vinohradnického areálu, které tvoří dvě desítky vinných sklepů a lisoven. Na ně přímo navazuje vinohrad, v němž se mohou seznámit s nejrůznějšími ukázkami pěstování vína od nejstarších dob až po současnost. Je to jediná expozice svého druhu na našem území. Z vinohradu se návštěvníkům otevírá pohled na areál lučního hospodářství se seníky, které dodnes slouží svému účelu. Odtud kroky návštěvníků zamíří do do rázovité oblasti Horňácka. Zde je čekají různé typy lidových staveb ze všech horňáckých obcí, včetně kovárny s úplným vnitřním zařízením.
V další usedlosti si mohou prohlédnout původní dřevěný tkalcovský stav, který je stále funkční.

Vstupní budova

Opomenout nelze ani starobylou vstupní budovu do skanzenu, jež pochází z roku 1612 a je přestavěna v barokním slohu. Původně sloužila jako panský pivovar, dnes je v její části zařízena stylová restaurace.
Zřizovatelem Muzea v přírodě – vesnice jihovýchodní Moravy je Národní ústav lidové kultury, který v jeho areálu pravidelně pořádá zajímavé programy pro veřejnost: Fašanky, fašanky, Velká noc ide – pořad seznamující návštěvníky s masopustními a jarními zvyky.

Stavění máje – zahájení výstavní sezóny v NÚLK

Abeceda řemesel – pořad, který návštěvníky seznamujeme s řemesly, výrobními činnostmi a pracemi, spojenými s tradičním životem na vesnici a se zemědělským hospodařením.
Mezinárodní folklorní festival Strážnice a festival Dětská Strážnice.
Dožínky – pořad s ukázkami sklizňových prací, dožínkovým průvodem s věncem a dalšími tradičními zvyky a obyčeji.
Folklorní odpoledne – profilové vystoupení pozvaného folklorního souboru
Folklorolympiáda – zábavní a soutěžní pořad určený především pro soutěžní družstva folklorních souborů a cimbálových muzik.
Podzim na dědině – pořad je zaměřený na seznámení školní mládeže s tradičními způsoby hospodaření a života na moravské vesnici přelomu 19. a 20 století.
Radujme se, veselme se – pořad, který představuje předvánoční a vánoční čas na vesnici v 19. a na počátku 20. století.
Vstupné
dospělí 50,- Kč; děti 25,- Kč; rodinné 100,- Kč; studenti 25,- Kč; důchodci 25,- Kč

Prohlídky

S průvodcem – každou hodinu
Volná (bez průvodce) v měsících červenci a srpnu – každých 15 minut
Dětská – speciální interaktivní prohlídka pro skupiny dětí (min 10 dětí) – tel. objednávka
Prohlídka s degustací vín – tel. objednávka

Zámek Strážnice

Ozdobou města Strážnice je zámek obklopený rozsáhlým parkem. Svou dnešní novorenesanční podobu s klasickými prvky však získal až v polovině 19. století.
V prostorách zpřístupněných veřejnosti si mohou návštěvníci prohlédnout historickou knihovnu, která obsahuje 13 000 svazků knih, a stálou expozici „Nástroje lidové hudby v České republice“, jedinou svého druhu ve střední Evropě. Mnohé z nich jistě zaujmou i každoročně se obměňující výstavy v zámecké galerii. Pro koncerty a jiné kulturní programy se využívají prostory růžového, zeleného a žlutého salonku. V zámku se postupně se obnovují i další interiéry, nejnověji byla návštěvníkům zpřístupněna zámecká kaple s historicky cenným oltářem.
Původně stála na místě zámku pevnost jako strážní stanoviště na moravsko-uherské hranici. Odtud pochází i pojmenování pozdějšího města Strážnice. Než se původní tzv. vodní hrad stal reprezentativním sídlem, prošlo panství bohatou historií.
Nejstarší zmínky sahají do 14. století, kdy se připomínají první vlastníci – páni z Kravař. Ti provedli první přestavbu původní tvrze a kolem roku 1450 budují západní křídlo zámku. Z opevnění zůstala dodnes zachována část valu s gotickou Černou branou. Významnými majiteli byli od roku 1501 Žerotínové, kteří k zámku nechali přistavět východní a spojovací severní křídlo zdobené renesančními arkádami.
Po bitvě na Bílé hoře se posledními vlastníky strážnického panství stávají Magnisové. Ti se zasloužili o dnešní podobu zámku i o založení rozsáhlého anglického parku, kam si nechávali přivážet cizokrajné dřeviny. Dodnes se Strážnice pyšní nádhernou platanovou alejí, uvádí se, že je údajně nejdelší ve střední Evropě.

Současnost

Dnes je zámek sídlem Národního ústavu lidové kultury , který mimo jiné rovněž spravuje památkové objekty, a to nejen zámku, ale i zámeckého parku a Muzea v přírodě ve Strážnici.
Vstupné
dospělí 40,- Kč; děti 20,- Kč; rodinné 80,- Kč; studenti 20,- Kč; důchodci 20,- Kč

Mezinárodní folklorní festival Strážnice

Každý poslední víkend v červnu se do Strážnice sjíždějí tisíce návštěvníků, aby se pobavili a užili si příjemné atmosféry města, zámeckého parku, zámku a skanzenu. Během festivalu se mohou potěšit krásou lidových písní, tanců a krojů ve slavnostním průvodu i v mnoha různých pořadech, zkusit si i tance z cizokrajných koutů světa a společně si zazpívat a zatancovat u lidových muzik. Najdou zde zábavu i poučení, mohou zhlédnout vystoupení nejen našich, ale i zahraničních souborů a seznámit se tak s jinými kulturami. Mnoho diváků se už po léta účastní hodnocení v populární Soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku a někteří z nich si v ní přímo i zatančí. Na každoroční setkání se vždy těší nejenom samotní návštěvníci, ale i desítky účinkujících od nás i ze světa, neboť festival je už tradičně místem setkávání přátel lidových tradic a zábavy. Zahraniční soubory z blízkých i vzdálených zemí vystupují na festivalu už od roku 1957 a každoročně přinášejí divákům nové zážitky svými exotickými kroji, tanci a písněmi. Strážnický Mezinárodní folklorní festival získal statut festivalu CIOFF, čímž se zařadil mezi vybrané celosvětové folklorní festivaly.
Otevírací doba:
V, VI, IX, X Út-Pá: 9-16; So, Ne a svátky: 9-17; VII, VIII Út-Ne a svátky: 9-17
Zámek: v prostorách zpřístupněných veřejnosti si mohou návštěvníci prohlédnout historickou knihovnu, která obsahuje 13 000 svazků knih, a stálou expozici „Nástroje lidové hudby v České republice“, jedinou svého druhu ve střední Evropě.
Strážnický skanzen: leží nedaleko zdejšího zámku a návštěvníci si v něm mohou prohlédnout, v jakých obydlích žili dříve lidé na jihovýchodní Moravě. Uvnitř jednotlivých usedlostí najdou zařízení domácností, nářadí a nástroje, které dnes už z běžného používání mizí.
Kontakt:
+420 518 306 611
info@nulk.cz

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama