Na kole Vranovskem – Frejštejn, Uherčice a Šafova

Vranovsko – to je kraj podél státní hranice s Rakouskem s hluboce zaříznutým a meandrujícím údolím řeky Dyje, s Vranovskou přehradou (která je nazývána Moravský Jadran pro své klimatické podmínky), táhnoucí se v délce 30 km od Vranova nad Dyjí až k Podhradí nad Dyjí s velkým množstvím rekreačních objektů a možnostmi pro koupání, rybaření, vodní sporty a další aktivity. Okolí je převážně mírně zvlněné s množstvím vesniček mezi většími poli, málo zalesněné, pouze na svazích nad řekou se dochovaly lesnaté a keřovité porosty se skalisky. Území je velmi zajímavé pro cyklisty, protože je zde spousta asfaltových cest a hraničářských silniček, a navíc málo aut mimo rekreační oblasti. Postupně zde vznikají přechody do Rakouska pro pěší, cyklisty i motoristy, takže můžete spojit návštěvu tohoto kraje s vyjížďkou do ciziny.
Vranov nad Dyjí – vyhledávané turistické centrum jižní Moravy, obec na řece Dyji pod hrází Vranovské přehrady, jedna ze vstupních bran do Národního parku Podyjí.
Uherčice – obec nedaleko Podhradí, Vysočan a Vratěnína (celní přechod). Na návsi je malý rybník s ostrůvkem a vedle státní zámek Uherčice – zámecký komplex se 4 nádvořími a zahradami včetně anglického parku s romantickými stavbami. Pův. gotická tvrz renesančně přestavěná po pol. 16. stol., barokní úpravy. Autorem jedinečné štukové výzdoby Baltazar Fontana. Po roce 1945 byl zámek bezohledně zdevastován jednak armádou a pak státním statkem, což vedlo až ke zřícení části zámku i se vstupní věží. Na přístupové cestě k zámku se rozkládá volně řešený park o rozloze téměř 3 ha. Na svazích nad potokem vznikl v r. 1800 anglický park. Zámek poprvé zpřístupněn veřejnosti v r. 1996 v současné době se provádějí renovační práce objektů značně zdevastovaného zámku. Zpřístupněné prostory – vstupní arkádové nádvoří, část hlavního nádvoří, zámecká kaple a pět reprezentačních místností včetně komorního divadla (interiéry s cennou štukovou výzdobou, provizorní náznakové instalace). Ukázka postupu stavebních a restaurátorských prací.
Stálky – obec nedaleko hranice na rovině mezi Podhradím a Šafovem. Pochází ze 14.st. a má ne zcela obvyklou architektonickou stavbu půdorysu, protože zdejší stavení mají předzahrádky se štíty do silnice. Návsí protéká potok, který ústí do Dyje za Podhradím. Byla zde cihelna a vyráběla se tu podomácku kolomaz a dřevěné uhlí. Měla tu své oddělení pohraniční finanční stráž (1924). Z památek lze jmenovat : kostel, původně gotický je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a postupnými přestavbami, dále socha sv. Jana Nepomuckého, v okolí bylo více božích muk a křížů.
Šafov – obec leží hned vedle hranice s Rakouskem (letní přechod), obklopena pěti rybníky (chovné). V obci je nepřehlédnutelný farní kostel sv. Bartoloměje z 1. pol. 18 století má gotické jádro. Socha sv. Jana Nepomuckého, jejíž podstavec sloužil zčásti jako místní pranýř. Na severním okraji obce je židovský hřbitov se zachovalými původními náhrobky. Obec měla pohnutou minulost – původně ze 14.st., v husitských válkách zničená, pak obec s luteránskou vírou byl pokatoličtěna v 17.st., v 18.st. přicházejí první židé. Ve 20st.zde bylo oddělení finanční stráže, celní úřad, četnická stanice, lékař a pošta, výroba vah a závaží, likérka, 2 mlýny, 2 cihelny, také dvě vápenky. Pak přišly doby železné opony.
Celý článek naleznete na www.trasovnik.cz
Poloha:

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama