REKLAMA
Kam na výlety s dětmi a rodinou
Dnes je 11.12. a svátek má Dana

Moravské zemské muzeum

[inspic=98,right,fullscreen,thumb]Moravské zemské muzeum je druhou největší a také druhou nejstarší muzejní institucí v České republice. Spravuje přes 6 milionů sbírkových předmětů, které představují cenný materiál z oborů společenských a přírodních věd, vydává také řadu vědeckých i populárně naučných publikací, pořádá výstavy, přednášky a exkurze. Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií ČR. Vědeckou a sbírkotvornou činnost MZM zajišťují odborná oddělení: historické, numismatické, divadelní, hudební, geologicko-paleontologické, mineralogicko-petrografické, genetické (Mendelianum), botanické s houbařskou poradnou, entomologické, zoologické a hydrobiologická laboratoř, dále ústavy Anthropos, archeologický a etnografický.
DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC
Zelný trh 8, Brno
tel.: 533 435 280
Otevřeno denně mimo neděli a pondělí od 9 do 17 hodin.
Je jednou z největších palácových staveb v Brně. Byl vybudován v letech 1613-1616 jako místodržitelské sídlo pro kardinála Františka Dietrichsteina. Na přelomu 17.-18. stol. byl přestavěn do dnešní vrcholně barokní podoby. Po celkové rekonstrukci v 80. letech 20. stol. je zpřístupněn veřejnosti jako hlavní výstavní budova MZM.
Stálé expozice:
Pravěk Moravy – archeologická expozice zachycující vývoj od nejstarší doby kamenné po stěhování národů
Velká Morava – archeologická expozice přibližující příchod Slovanů a vznik prvního státu
Morava ve středověku – historicko-archeologická expozice kladoucí důraz na život ve středověké vesnici
Svět nerostů – mineralogická expozice představující nerostné bohatství u nás i ve světě
Zaniklý život na Moravě – paleontologická expozice dokumentující vývoj během trvání jednotlivých geologických ér
Výstava – Léta zkázy a naděje 1914 –1918
Češi a Moravané na frontách Velké války a vznik ČSR
Výstava je dedikována 90. výročí ukončení 1. světové války, ve své době nejstrašnějšího válečného konfliktu 20. století, který zapříčinil mimo jiné bolševickou revoluci v Rusku a uspíšil rozpad habsburské monarchie.
Potrvá do 3. 1. 2009
DĚTSKÉ MUZEUM
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno 533 435 271-2, 533 435 371. Otevřeno denně mimo neděli a pondělí od 9 do 17 hodin.
Ve stylizovaném interiéru Dětského muzea probíhají interaktivní výstavy pro školy i veřejnost, komponované programy ke školní výuce i pro volný čas, sobotní a prázdninové akce a řada dalších aktivit.
Výstava – Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět
Interaktivní výstava přibližuje svět lidí s postižením zraku, sluchu a hybnosti – jejich běžné denní povinnosti, starosti, ale i radosti. Vystavena je řada historických i moderních školních pomůcek, nejrůznější kompenzační pomůcky až po řadu drobností, které postiženým lidem usnadňují běžný život.
Potrvá do 28. 10. 2008
BISKUPSKÝ DVŮR
Muzejní 1, Brno
tel.: 533 435 282
Otevřeno denně mimo neděli a pondělí od 9 do 17 hodin.
Nejstarší součást muzea. Zbytek středověkého stavebního jádra tvoří gotická věž s kaplí zdobenou freskami umístěnou v jejím prvním poschodí. Renesanční arkády jsou dílem italského stavitele Antonia Gabriho.
Stálé expozice:
Houbařská poradna – 180 dřevěných modelů hub Josefa Rulíška
Akvárium sladkovodních ryb – největší sladkovodní a studenovodní akvárium v České republice
Fauna Moravy – dioramata prezentující obratlovce na našem území
Dějiny peněz na Moravě – od předmincovního období po československou měnu
Moravské medailérství – sbírka medailí od renesance po současnost

Výstava – Já rostl pro bolest

Mnoho tváří Rudolfa Těsnohlídka (1882 – 1928)
Básník, prozaik, dramatik, překladatel, všímavý reportér, brilantní soudničkář, propagátor Sokola, speleolog, tvůrce tradice vánočních stromů republiky v Československu, autor Lišky Bystroušky. Tím vším byl R. Těsnohlídek, osobnost, která výrazně poznamenala brněnský kulturní a společenský život počátku 20. století.
Potrvá do 11. 10. 2008

ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV

(Palác šlechtičen)
Kobližná 1, Brno
tel.: 542 422 361
Otevřeno denně mimo neděli a pondělí od 9 do 17 hodin.
Byl postaven v letech 1674-1679 ve stylu městského barokního paláce architektem Janem Křtitelem Ernou. V interiéru je zajímavá kaple s barokními freskami. Palác sloužil jako nadační zařízení pro výchovu měšťanských a šlechtických dívek. Konají se zde krátkodobé výstavy.
Výstava – Aj to sú maléři od Boha samého
Lidoví malíři z rodu Hánů z Blatnice pod svatým Antonínkem.
Potrvá do 6. 9. 2008
Výstava – Po stopách Jana Eskymo Welzla
O životě moravského dobrodruha a cestovatele po dalekém severu.
Od 17. 9. do 6. 12. 2008
Výstava – Neznámí Evropané
Výstava fotografií rakouského fotografa Kurta Kaindla.
Od 24. 9. do 22. 11. 2008
PAVILON ANTHROPOS
Pisárecká 5, Brno
tel.: 543 212 415
Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.
Současný Anthropos pokračuje v tradici prof. Karla Absolona z I. republiky, na níž navázal v poválečném období antropolog prof. dr. Jan Jelínek, DrSc. Budova pavilonu byla dokončena v roce 1962, od roku 2006 je po rozsáhlé rekonstrukci znovu zpřístupněna návštěvníkům.
Stálé expozice:
Příběh lidského rodu
Morava lovců a sběračů
Nejstarší umění Evropy
Genetika a vývoj člověka
Primáti – naše rodina
Technologie ve starší
a střední době kamenné
Výstava – Sahara
Rozsáhlá mezinárodní výstava mapující kulturní mozaiku a historické dědictví prostředí Sahary a jejího okolí od nejstarších počátků (archeologické nálezy, pravěké malby a rytiny) až po současnost. Zvláštním fenoménem tohoto prostoru je i zachycení dálkového transsaharského obchodu.
Potrvá do 31. 8. 2008
Výstava – Egypt – tajemství pouště a pyramid, Egypt – proměny
Dvě putovní fotografické výstavy k 50. výročí založení Českého egyptologického ústavu FF UK. První část výstavy představí 50 let práce českých egyptologů v zemi na Nilu, druhá část představí fotografie přírodovědce D. J. Osborna pořízené v Egyptě v 60. letech minulého století a fotografie Kamila Voděry, jednoho z fotografů Českého egyptologického ústavu (1990-1996, 2000-2006), věnované konfrontacím tradičního a současného Egypta.
Od 30. 9. 2008
PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA
Smetanova 14, Brno
tel: 541 212 811
Otevřeno: ÚT a Pá 10-12hod, 13-17hod., St a Čt 10-12hod., 13-18hod., So 11-17hod.
Je umístěn v zahradním domku u varhanické školy, kde žil světoznámý skladatel v letech 1910-1928. Zahrnuje mimo jiné i mistrovu pracovnu s klavírem.
Stálá expozice:
Kompletně dochovaná pracovna Leoše Janáčka
PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ
Martinská 238, Kralice nad Oslavou
tel.: 568 643 619
Otevřeno:
duben až září od úterý do neděle od 8 do 16 hodin,
říjen, listopad od úterý do neděle od 8 do 15 hodin.
prosinec až březen od úterý do neděle od 9 do 13 hodin.
Nachází se v účelové budově vedle bývalé tvrze, v níž byla v letech 1578-1620 tajná českobratrská tiskárna. Jejím nejvýznačnějším produktem je šestidílná Kralická bible.
Stálá expozice: Dílo tiskařů Jednoty bratrské
ZÁMEK BUDIŠOV
Budišov u Třebíče
tel.: 568 875 198
Otevřeno od května do září od středy do pátku od 8 do 13 hodin,
v sobotu a v neděli od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.
Zámek stojí na místě bývalé vodní tvrze přebudované v 70. letech 16. století. Dnešní barokní podobu získal při přestavbě ve 20. letech 18. století za hrabat Paarů. Kolem zámku je park s bohatou sochařskou výzdobou.
Zpřístupněný zoologický depozitář představující kolekce ryb, ptáků, savců i obojživelníků a trofeje z loveckých výprav do Afriky, Asie a Kanady.
Veškeré informace o činnosti, programech a novinkách můžete najít na www.mzm.cz

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu

Mohlo by se Vám také líbit

REKLAMA
REKLAMA