REKLAMA
Kam na výlety s dětmi a rodinou
Dnes je 1.10. a svátek má Igor

Městské muzeum Veselí nad Moravou

Městské muzeum Veselí nad Moravou je jednou z poboček Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvková organizace. Zřizovatelem muzea je Jihomoravský kraj. Budova muzea se nachází v nejstarší městské části města Veselí nad Moravou a ukrývá sbírky spojené s historií města a jeho širšího okolí (Horňácka).

Stálá expozice „Od Doubravy po Javořinu“ přibližuje historii města Veselí nad Moravou a regionu Horňácka. Archeologické nálezy dokladují kontinuitu osídlení města i regionu od starší doby kamenné až po středověk. Historické sbírky představují dějiny města od doby založení hradu a osady u řeky Moravy až po současnost. Národopisná část prezentuje krásu lidových oděvů, rozmanitost lidové keramiky, nábytku, výšivek a kraslic.

Archeologická část stálé expozice je rozdělena do dvou větších celků. První dokumentuje pravěké osídlení na katastru města Veselí nad Moravou a v jeho nejbližším okolí. Veselsko patří mezi tzv. stará sídelní území. Kontinuální osídlení zde máme archeologicky doloženo již od starší doby kamenné. Expozice je řazena chronologicky od nejstaršího dokladu přítomnosti člověka na Veselsku až po dobu velkomoravskou.

REKLAMA

Druhý celek archeologické části stálé expozice přibližuje období od pádu Velké Moravy po konec husitských válek. V tomto období se původně tržní osada Veselí přetransformovala na město Veselí. Před polovinou 13. století začal na jednom z říčních ostrovů vyrůstat hrad Veselí. Osada v podhradí se ve 2. polovině 14. století stala městem Veselí, které se záhy stalo centrem stejnojmenného panství.

Historická část stálé expozice představuje dějiny města Veselí nad Moravou a Veselska od doby založení veselského hradu v polovině 13. století až po současnost. Návštěvník si může prohlédnout část inventáře veselského zámku, doklady o činnosti cechů, obrazy, keramiku, lidový nábytek, mince či rukodělné výrobky.

REKLAMA

Etnografická část stálé expozice dokumentuje tradiční technologii zpracování surovin pro výrobu textilií a jejich využití při výrobě lidového oděvu. Modrotisk, tkalcovství, nejrůznější výšivky, malovaný lidový nábytek – to vše je zde přehlednou formou prezentováno. Představeny jsou také čtyři základní krojové typy z Veselí nad Moravou a nejbližšího okolí (veselský, ostrožský, strážnický a horňácký).

Městské muzeum Veselí nad Moravou

adresa: Bartolomějské nám. 41, 698 01 Veselí nad Moravou
e-mail: [email protected]
telefon: 518 322 412

www.masaryk.info/mestske-muzeum-veseli-nad-moravou/

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA