REKLAMA
Kam na výlety s dětmi a rodinou
Dnes je 29.5. a svátek má Maxim

Městské muzeum – Moravská Třebová

Muzeum Moravská Třebová

V muzeu byla v květnu 2012 zpřístupněna stálá expozice Muzeum egyptské princezny aneb cesta kolem světa – reinstalovaná expozice Holzmaisterovy mimoevropské sbírky, doplněná o nové výtvarné a multimediální prvky.
Prohlídka expozice začíná v newyorské pracovně mecenáše muzea L. V. Holzmaistera, pokračuje cestou v jeho stopách do Indie, Barmy, Tibetu, Japonska a vrcholí ve starém Egyptě. Zde se návštěvníci setkají s mladou Egypťankou Hereret.
V expozici je vystavena její mumie v kartonáži a dvojité rakvi, jsou zde však představeny také výsledky rekonstrukce její skutečné někdejší podoby. Dále jsou vystaveny mumie kočky a sokola, soubory vešebtů, skarabů a dalších amuletů, náhrdelníků. Kromě originálů je součástí expozice haptická výstavka – kolekce sádrových odlitků staroegyptských artefaktů s popiskami v černotisku i Braillově písmu.
Další stálou expozicí moravskotřebovského muzea je Galerie Františka Strážnického, představující průřez celoživotním dílem malíře, který v Moravské Třebové působil téměř čtyřicet let.
Z historie muzea v Moravské Třebové
Počátky moravskotřebovského muzea jsou spojeny s činností zdejšího vzdělávacího spolku. Spolek pro další vzdělávání obchodnického a živnostnického stavu byl založen v roce 1872 a budování muzejní sbírky patřilo od samého počátku k jeho proklamovaným cílům. Druhá polovina 19. století byla i v Moravské Třebové obdobím rozvoje průmyslu. Prvotním cílem vzdělávacího spolku bylo proto podpořit drobné živnostníky v existenčním boji s velkoprůmyslovým kapitálem.
Systematická sbírkotvorná činnost začala po úspěšné výstavě řemeslných výrobků, která se konala v srpnu 1875. Exponáty z výstavy byly pak doplňovány přírodninami, uměleckořemeslnými výrobky, mincemi, starými dokumenty a knihami, ale také předlohami pro řemeslnou výrobu. Po definitivním rozpadu řemeslnických cechů byla muzejní sbírka obohacena množstvím cechovních památek. Sídlo spolku a muzea se několikrát změnilo v důsledku rozšiřování sbírky, která potřebovala stále větší prostor. Zakladatelé spolku však zažili určité zklamání, když jejich činnost neměla očekávaný ohlas právě u drobných řemeslníků a obchodníků, jejichž zájmy chtěli především hájit.Na počátku 20. století došlo ve vývoji muzea k významnému posunu zásluhou mecenáše L. V. Holzmaistera.
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Mimoevropská sbírka, kterou L. V. Holzmaister muzeu věnoval, je stále odlišuje od jiných muzeí srovnatelné velikosti a podobného – vlastivědného – zaměření. Většinou jde o artefakty z přelomu 19. a 20. století, výjimku tvoří především staroegyptská kolekce a čtyři samurajské meče, z nichž jeden má čepel z počátku 15. století. Japonský soubor je druhý největší, vůbec největší je soubor z Indie.
 
Otevírací doba:
duben – září úterý – pátek 9 – 12,  13 – 16, sobota  a neděle 14 – 16
říjen – březen úterý – pátek 9 – 12, 13 – 16

Vstupné:

Muzeum egyptské princezny aneb cesta kolem světa
Dospělí 50 Kč
Děti 6-15 let, studenti, důchodci 30 Kč
Galerie Františka Strážnického
Dospělí 20 Kč
Děti 6-15 let, studenti, důchodci 10 Kč
Výstavy
Dospělí 20 Kč
Děti 6-15 let, studenti, důchodci 10 Kč


Muzeum Moravská Třebová

Svitavská 18, 571 01  Moravská Třebová
Tel. 461 311 203
e-mail: [email protected]
www.muzeummoravskatrebova.cz
 
REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA