Letní výtvarné dílny pro děti v Národní galerii v Praze

Výtvarné dílny v Národní galerii


Zveme všechny děti ve věku 6 – 16 let, které mají chuť tvořit, inspirovat se výtvarným uměním a vyzkoušet si různé techniky, jichž využívají staří mistři či soudobí umělci.
Dílny se uskuteční v ateliérech a expozicích Národní galerie v Praze a v jejich přilehlém okolí vždy od 10 do 16hod. Na výtvarné dílny je potřeba přihlásit se předem na uvedených kontaktech.
Cena jedné týdenní dílny: 2000 Kč (zahrnuje výtvarný materiál, vstupy, obědy a odborné vedení). Účastnický poplatek uhraďte po potvrzení rezervace nejpozději do 8.6. (Schwarzenberský palác)  30.6. (klášter sv. Anežky České), nebo 20.7. 2012 (Veletržní palác) na účet Národní galerie vedený u Komerční banky a.s. číslo účtu:  8839 011/0100, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: uveďte dle zvolené dílny či složenkou na adresu Národní galerie v Praze, Staroměstské náměstí 12, Praha 1, 110 15.
SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
Informace a rezervace na dílnu ve Schwarzenberském paláci: tel.: 233 081 720- 721 nebo na emailové adrese chmelova@ngprague.cz
ZMIZELÉ OBRAZY K. ŠKRÉTY – NALEZENY!
Dílna pro děti ve věku 6 – 9 let
Termín: 9. 7. – 13. 7. 2012
Místo: Schwarzenberský palác a jeho okolí
variabilní symbol: 12 210
Na letní dílně ve Schwarzenberském paláci jsme v minulém roce měli možnost nahlédnout do dobrodružného života barokního malíře Karla Škréty. Z dílny tohoto mistra, mimo jiné, pochází rozsáhlý Svatováclavský cyklus, z něhož se zachoval jen fragment.
Podaří se nám během letního týdne nalézt díla, která jsme považovali za dávno ztracená? Úkolem talentovaných malířů našeho ateliéru bude tyto nalezené lunety od základů restaurovat.
Na závěr společného času, který strávíme tvořením i hraním v renesančním paláci a jeho okolí, se bude konat velkolepá slavnost. Veřejnost bude mít možnost vidět kompletní cyklus 32 obrazů, oslava bude spojena s barokním divadlem, a po dlouhý čas nezvěstná  Škrétova plátna před námi ožijí. Za usilovnou práci si každý člen týmu domů odnese jednu lunetu.
Lektorky: Helena Tománková a Renata Lédlová
NA KŘÍDLECH DAIDALOVÝCH
Dílna pro děti ve věku 8 – 11 let
Termín: 16. 7. – 20. 7. 2012
Místo: Schwarzenberský palác a jeho okolí
variabilní symbol: 12 211
Přáli jste si někdy roztáhnout křídla a vzlétnout jako ptáci? O lidských letech i pádech ví mnohé starověký athénský umělec Daidalos. Ten si totiž jednoho dne splnil svůj sen pomocí vlastnoručně zhotovených křídel z peří a vosku. Přidržme se jeho perutí a zkusme nahlédnout na svět z výšky tak, jak to v novověku činil císař a sebevědomá šlechta ze svých sídel na Pražském hradě. Možná i nám narostou křídla při pohledu na stropy barokních kostelů, kde umělci jen pomocí štětce vytvářeli iluzi nebeského světa. Letní dny společně strávíme v renesančním Schwarzenberském paláci a v jeho okolí tvořivým hraním. Navštívíme například dílnu Daidalova synovce Tála, který vynalezl hrnčířský kruh nebo vyzkoušíme práci s jedním z mnoha vynálezů novověku – grafickým lisem. Srdečně zveme všechny děti ze zájmem o umění a historii.
Lektorky: Bc. Zuzana Frantová a MgA. Anna Chmelová
OKO ZNALCE
Dílna pro děti ve věku 12 – 15 let
Termín: 23. 7. – 27. 7. 2012
Místo: Schwarzenberský palác a jeho okolí
variabilní symbol: 12 212
Je možné podle malířského rukopisu určit autora obrazu? Má každý malíř nejen vlastní styl, ale i osobitou techniku malby? Co se skrývá pod viditelným povrchem obrazu? Jak se pozná umělecké falzum?
Přijměte pozvání na naši letní dílnu a poznejte, v čem spočívá znalectví obrazů. Tentokrát se na historická i současná díla budeme dívat očima, která si všímají skrytých detailů, umí rozlišit autentický obraz od falza a s pomocí přístrojů dokonce vidí i pod povrch. Své nabyté zkušenosti na závěr jako praví znalci uplatníte při umělecké aukci.

Lektorky: Mgr. Jana Jebavá a Mariana Formanová
Klášter sv. Anežky české
Informace a rezervace na dílny v Anežském klášteře: na emailové adrese sikova@ngprague.cz nebo na tel.: 221 879 225, 216, 217.
STŘEDOVĚK V MASCE
Dílna pro děti ve věku 7 – 9 let
Termín: 30. 7. – 3. 8. 2012
Místo: Klášter sv. Anežky České a jeho okolí
variabilní symbol: 12 208
Vydejte se s námi proti proudu času do minulých dob mezi potulné herce a kejklíře. Společně s nimi se pokusíme zjistit, co dokázalo rozesmát nebo naopak rozplakat obecenstvo v divadle, či jakou moc měly tajemné postavy v maskách, že dokázaly ovládnout nálady a pocity svého okolí a navodit iluzi jiného, zázračného světa. Přemýšleli jste někdy, jaké příběhy vládly divadelním prknům středověku? Naší scénou se stanou prostory Anežského kláštera a zdejší umělecké poklady zdrojem inspirace při výtvarném tvoření. Co vše nám asi o prastarém divadelním řemesle prozradí? Přijďte poodkrýt jeho tajemství. Vždyť stačí tak málo – odhrnout závěs a zjistit, co se skrývá za oponou.
Lektorky: Bc. Terezie Šiková,  Mgr. Mariana Dufková
MOST MEZI STALETÍMI
Dílna pro děti ve věku 10 – 13 let
Termín: 6. 8. – 10. 8. 2012
Místo: Klášter sv. Anežky České a jeho okolí
variabilní symbol: 12 209
Kudy se dostaneme do daleké minulosti? Jak překleneme staletí, která nás dělí od středověku? Po řece, po cestě, tunelem nebo letadlem? A co třeba po mostě?
Zvládli byste takový most vykouzlit? Přijďte si to s námi vyzkoušet do prostor Anežského kláštera a zažijte pocit z vytváření zázraků v tajemném, běžnému člověku skrytém, prostředí. Poznáme, co všechno může most spojit nebo rozdělit, přejdeme na druhý „břeh“ a staneme se staviteli a umělci, kteří dokáží překlenout staletí.
Lektorky: Mgr. Romana Petráková, MgA. Denisa Sedláková
Veletržní palác
Informace a rezervace na dílny ve Veletržním paláci: tel.: 224 301 003 nebo na emailové adrese vzdelavani@ngprague.cz
Podivuhodný týden pana Sochalíře
Dílna pro děti ve věku 11 – 13 let
Termín: 20. 8. – 24. 8. 2012
Místo: Veletržní palác a jeho okolí
variabilní symbol: 12213
Začněme hádankou: Co tvoří řeč umělce? Pan Sochalíř je muž širokého vzdělání, skvěle vládne slovu i písmu, ale přesto se nejraději vyjadřuje v obrazech. Není sám, volí si nepostradatelné výtvarné pomocníky, kteří mu pomáhají vystihnout, co chce. Čím by mohl vyjadřovat realitu nebo stav duše? Seznámíme se se základními technikami a prostředky tradičního i současného výtvarného umění: linií, světlem, stínem, barvou a tvarem. Podnikneme také cesty do ateliérů mimo Veletržní palác. Fantazii samozřejmě nezapomeňte vzít s sebou!
Lektorky: Mgr. Martina Pešková a Mgr. Anna Kotrbová Rejchrtová
Já!
Dílna pro děti ve věku 6 – 10 let
Termín: 27. 8. – 31. 8. 2012
(v případě velkého zájmu dílnu uskutečníme také v termínu 20. – 24. 8. 2012)
Místo: Veletržní palác a jeho okolí
variabilní symbol: 12214
Zveme všechny mladé současné umělce, aby se zúčastnili společné výstavy nazvané „JÁ!“. Máte chuť tvořit a experimentovat? Pojďte s námi zkoumat, jak umělec pracuje od samého počátku, co jej inspiruje, jaké používá nástroje a techniky. Každý den se zaměříme na jiný umělecký přístup. Navštívíme Akademii výtvarných umění, kde nakoukneme do sochařského ateliéru a grafické dílny. Nevynecháme ani multimediální a malířský ateliér. Můžete se těšit na modelování z hlíny, odlévání sádrového odlitku, malování olejovými i akvarelovými barvami nebo třeba na suchou jehlu a grafické experimenty, vytvoříme i animaci. Inspirací pro všechna umělecká díla budeme my sami, naše vzpomínky zájmy i vlastní tělo. A na závěr se všichni stanete kurátory velkolepé výstavy!
Lektorky: MgA. Daniela Halová, Barbora Šupová
Improvizační dílna: Za tajemstvím mistra Jakuba Schikanedera
Dílna pro mládež od 14 let
Termín: 27. 8. – 31. 8. 2012
Místo: Veletržní palác a Valdštejnská jízdárna
variabilní symbol: 12215
Jaká tajemství skrývají obrazy malíře Jakuba Schikanedera? Dokážeme osvobodit svou fantazii a vstoupit do příběhů za plátnem? Pojďte si s námi užít atmosféru známých i méně známých Schikanederových obrazů. Budeme pracovat pomocí improvizačních technik, rozehrávat situace a vstupovat do rolí. Na závěr se pokusíme ve veřejném představení ukázat něco z naší práce. Pro účast v dílně není třeba hereckého ani improvizačního nadání, stačí jen nadšení a chuť do práce ve skupině.
Lektorky: Mgr. Jana Machalíková a Mgr. Hana Malaníková (absolventky DAMU, improvizátorky)
Více informací na www.ngprague.cz

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama