REKLAMA
Kam na výlety s dětmi a rodinou
Dnes je 1.10. a svátek má Igor

Královské město Kadaň

Kadaň

Severní Čechy platí v povědomí mnoha lidí za nevýraznou a smutnou  krajinu.  Do jisté míry je to pravda a my Vás chceme přesvědčit o pravém opaku. Severozápadní Čechy patří k těm krásnějším částem regionu.V tomto regionu řeka Ohře opouští Krušné a Doupovské hory.Právě zde u řeky Ohře leží  královské město Kadaň.
Počátky města Kadaně musíme hledat ve 12. století. Roku 1183 dovolil český kníže Bedřich johanitům, aby si v osadě postavili kostel sv. Jana Křtitele, svého patrona. O tři léta později, jim novou trhovou osadu jménem Kad-an,  což se vykládalo jako „zářící oheň“, dokonce daroval.
Největší rozkvět byl za vlády Karla IV., který udělil městu právo výročního trhu. Kadaň si tuto éru připomíná každoročně při srpnových oslavách tzv. Císařského dne. Období rozkvětu vystřídala krátká doba zmatků v husitských válkách.
V dalších stoletích město navštívilo mnoho významných osobností, jako např. Jan Hasištejnský, král Ferdinand Habsburský,  císař Josef II., a jiní…
Hned na počátku 19. století postihla město velká pohroma. Požár v roce 1811 zničil většinu budov ve městě a rozběhl nové stavební úpravy. Počátkem roku 1850 se zde zřídil status okresního města a ten městu vydržel 110 let.Ve druhé polovině 20.století nastalo plno změn. Po druhé světové válce došlo k odsunu německého obyvatelstva. Kadaň se po několika staletích stala většinově českým městem.  V 60. a 70. letech 19. století se začalo s výstavbou sídlišť a bohužel byly vybourány celé čtvrti. Samotného jádra města uvnitř hradeb se kompletní přestavby nedotkly a v roce 1978 bylo historické jádro vyhlášeno městskou památkovou rezervací.  Kadaň se v krátké době  pozvedla a v roce 1996 byla prohlášena Ministerstvem kultury ČR za „Město roku 1995“. I tento titul svědčí o tom, že město Kadaň je krásné historické město, které stojí za to navštívit.
Kadaň se na regionálním informačním portálu www.czregion.cz v soutěži „O nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2009“ umístila  na 1. místě. Vyjmenujeme Vám několik „nej“ proč stojí do Kadaně zavítat:

Městská památková rezervace je z téměř tří čtvrtin dosud obkroužena opevněním. Do města vedly 4 brány, bohužel v současnosti zde uvidíme pouze dvě a žádná z nich se nedochovala v úplnosti. Dosud stojí mohutná věž Svaté brány ( známá jako Mikulovická brána ). Na opačné straně města, stávala brána Žatecká. Z té naopak zbylo pozdně gotické předbraní tzv. barbakán.
Kadaňský hrad nechal vybudovat Přemysl Otakar II. na skále nad řekou. Z původní stavby hradu se mnoho nedochovalo. Další přestavba zasáhla hrad v 18. století, od té doby sloužil jako kasárna a tím ztratil svůj ryzí středověký charakter. Dnes je objekt hradu plně využit jako pečovatelský dům, knihovna, galerie a restaurace.
Další dominantou je  radnice, která fungovala jako sídlo městské samosprávy od poloviny 14. století. Zajímavostí radnice je bezesporu  53,7 m vysoká gotická věž (od května do září o So, Ne a svátcích v 10.00, 13,00, 15.00, 17.00 a 19.00 hodin je zpřístupněn ochoz věže s průvodcem ). Na počátku 16. století věž upravil stavitel Petr Hündt, který na věžní ochoz umístil svůj originálně pojednaný autogram – sochu psa. V přízemí radnice je celoročně každý den otevřeno Informační centrum a galerie Josefa Lieslera.
Městská památková rezervace se může pochlubit velkým množstvím církevních staveb, jimi jsou Alžbětinský klášter s kostelem sv. Rodiny a kostel sv. Anny. Ze všech kostelů a klášterů  jsou v popředí dva nejstarší kostely, Stětí sv. Jana Křtitele a Povýšení sv. Kříže.
I když leží Františkánský klášter s kostelem 14. sv. Pomocníků  mimo památkovou rezervaci,  stojí v čele všech kadaňských památek. V roce 1995 byl Ministerstvem ČR zařazen mezi Národní kulturní památky. Od roku 1999 je ve sklepích kláštera umístěno Městské muzeum  mineralogie, geologie a archeologie, a od roku 2004  je zde expozice „Život v klášteře a „Pohledy do minulosti Kadaně“.
Velkým lákadlem pro turisty je také zrekonstruovaná rozhledna na Svatém kopci nad městem. Je vysoká 16 m a leží v nadmořské výšce 390 m.n.m.
V Kadani se nachází „Katova ulička“,  která  byla 9.5. 2007 zapsána do České knihy rekordů jako nejužší ulice v ČR. Podle zápisu v knize rekordů měří v nejužším místě 66,1 cm.

www.mesto-kadan.cz


REKLAMAREKLAMA

 


REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA