Josef Lada: Co přináší zima v Museu Kampa

Museum Kampa
Josef Lada – malíř, jehož tvorba má významné a v rámci českého moderního umění zcela výjimečné postavení a patří dnes již téměř neodmyslitelně k atmosféře české zimy i Vánoc.
Ve dvacátých až čtyřicátých letech dvacátého století, kdy Ladovo dílo dozrává a dospívá do vrcholné fáze, bylo zobrazování betlémských jesliček s Jezulátkem pro většinu moderních malířů zcela nepřijatelné. Lada sice patřil ke generaci prosazující v českém umění kubismus, expresionismus a abstraktní tendence, ale byl trochu samorostlým a neposlušným modernistou, nerespektoval dobové teoretické programy a uplatňoval moderní vyjadřovací principy i v konvenčních zakázkách a tématech, od nichž se tehdy většina umělců zásadně odvracela.
Vánoční motivy zpracoval za svůj život v desítkách variací. Nevedla ho k tomu náboženská horlivost, ale okolnosti zcela všední a praktické: Od roku 1906 se živil jako žurnalistický kreslíř a přes třicet let vytvářel rok co rok nové kresby do prosincových čísel novin a časopisů. Někdy zvolil zimní dětské radovánky na sněhu, jindy vánoční zvyky a obyčeje, ale většinou se soustřeďoval na aktualizaci tradičního zobrazení Svaté rodiny a dokázal přitom najít širokou škálu možností, jak biblický příběh nově a živě zpřítomnit, aby zaujal, potěšil nebo překvapil.
Výstava představí jednak originální verze oblíbených Ladových prací, jako je Český betlém (1920), Jesličky (1928), Gloria in Excelsis Deo (1931), Vánoce (1932) nebo Štědrovečerní noc (1936), v nichž zlidšťuje božské dění a zároveň posvěcuje běžné životní situace, jednak dobové reprodukce v časopisech, na pohlednicích aj., které tehdy přinesly Ladovi značnou popularitu. Výběr zastoupených prací poukazuje na žánrovou pestrost tohoto Ladova tematického okruhu a zároveň ve zkratce postihuje i jeho výtvarné proměny. V digitálních replikách jsou zastoupeny i rané práce z období před první světovou válkou, kdy Lada sympatizoval s anarchismem a jeho vánoční motivy byly většinou politicky zaměřené, a ukázky z pravidelných příspěvků pro deník České slovo, v němž se od počátku dvacátých let začíná vyhraňovat Ladův typický kresebný styl.
Denně 10-18h do 16.2.2014
Exponáty zapůjčila Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Oblastní galerie v Liberci, Západočeská galerie v Plzni, Galerie Zdeněk Sklenář a soukromí majitelé.
V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o registraci, prosím, kontaktujte Lektorské oddělení Musea Kampa.
Tel.: +420 257 286 147; mob.: +420 777 357 480; mail: lektorskeoddeleni@museumkampa.cz

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama