Expozice středověku

středověkDatum konání : 6.3.2002 – 1.1.2020
Místo konání : Jihočeské muzeum
Představuje vývoj jižních Čech od konce 12. do počátku 16. století. Vystaveny jsou artefakty dokládající expanzi královské a šlechtické moci ve středověku a působení církve. Vedle politicky významného rodu Vítkovců se na území jižních Čech prosazovala moc krále, především Přemysla Otakara II. Fakticky se promítala do zakládání měst, hradů a klášterů. K nejvýznamnějším fundacím krále patří město České Budějovice, hrad Hluboká a klášter Zlatá Koruna. K fundacím Rožmberků pak Český Krumlov a klášter Vyšší Brod. K nejpozoruhodnějším vystaveným exponátům patří románská čelenka z konce l2. století, archeologický nález z Lineckého předměstí Českých Budějovic roku 1937, o níž se soudí, že pocházela z okruhu Přemyslovců. Pozornost návštěvníků si také zaslouží nejstarší české mince – denáry z nálezu odkrytého ve Zlivi. Dvě kazule ze l4. a l5. století jsou výmluvným dokladem středověké textilní a vyšívačské práce. I gotické plastiky světců pocházejí z jihočeské provenience.
Kontakt:
Jihočeské muzeum
Dukelská 1
www

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama