Drábské světničky

Drabske_svetnicky9.JPGOd nepaměti lidé hledali bezpečí a úkryt. Vyhledávali k tomu obtížně přístupná místa – skalní bloky, které doplnili záseky, hradbami a valy, čímž tato místa učinili takřka nedobytnými. Nějak takto zřejmě vzniklo hradiště – dnes nazývané Drábské světničky. Po několik tisíciletí se zde střídali lidé různých kultur a zanechávali zde stopy své činnosti. Tyto stopy jsou dnes – často náhodně – objevovány archeology.

Drábské světničky je název zříceniny skalního hradu nacházejícího se na pískovcové hraně kopce Mužského asi 4 km severovýchodně od města Mnichovo Hradiště v okrese Mladá Boleslav.
Archeologické nálezy dokládají, že hrad vznikl již ve 13. století. Předpokládá se, že byl obnoven (pokud do této doby nebyl ve funkci) koncem husitských válek. Brzy poté byl opuštěn a zanikl.
Hrad tvořilo sedm pískovcových bloků, oddělených navzájem od sebe hlubokými štěrbinami. Část prostor byla do nich přímo vysekána, jiné stavby, roubené ze dřeva, zaujaly korunu skal. Dochovaly se zde draže a kapsy pro ukotvení jejich konstrukce, vysekané do měkkého skalního povrchu. V blízkosti vstupu se tyčila velká roubená věž, jejíž nároží kotvily mohutné trámy, zapuštěné do hlubokých kapes.
Ohrazení vstupní strany tvořila roubená hradba, založená do základového žlabu. Jednotlivé části hradu i prostory vysekané ve skále spojovaly dřevěné mosty a plošiny, některé úseky skalních hran lemovaly dřevěné ochozy.
Do skály bylo vysekáno okolo třiceti světniček, z nichž však je možno určit funkci pouze v případě kaple a vrátnice ve velké věži. Kromě světniček byl hrad vybaven i lahvovitou, do skály vysekanou prostorou, nejspíše zásobárnou na obilí, dnes zvanou hladomorna. Mezi roubenými obrannými a obytnými stavbami vynikaly kromě velké věže ještě dvě další menší čtverhranné.
Drábské světničky představují typický skalní hrad. Dokonale využívají pískovcového útvaru, který se postaral o podstatnou část opevnění doplněného pouze dle potřeby dřevěnými konstrukcemi.

Poloha:

Fotografie:
Drabske_svetnicky15.JPG
Drabske_svetnicky9.JPG
378px-Drabske_svetnicky2.JPG
Zdroj informací:

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama