REKLAMA
Kam na výlety s dětmi a rodinou
Dnes je 5.12. a svátek má Jitka

Statutární město České Budějovice

České Budějovice
České Budějovice – každý den
Už jste navštívili královské město České Budějovice? Nakonec na odpovědi nezáleží, protože při každé další návštěvě této stotisícové metropole jižních Čech zažijete a poznáte něco nového, ať jste milovníci památek a historie, kulturních zážitků, sportovních aktivit, turistiky nebo gastronomie.
Nejlepší přehled o městě budete mít z ptačí perspektivy, vystoupejte proto na dominantu města – 72 metrů vysokou Černou věž a rozhlédněte se z ochozu. Tu nechali radní postavit v polovině 16. století v renesančním slohu jako zvonici a hlásku. Vpravo vedle věže uvidíte katedrální kostel sv. Mikuláše. Architektonicky nenáročná barokní stavba z poloviny 17. století vyrostla poté, co byl nádherný pozdně gotický chrám zničen požárem.
Při pohledu z věže vás překvapí téměř pravidelný čtvercový tvar náměstí Přemysla Otakara II. o rozloze jednoho hektaru, ze kterého vybíhá kolmo síť ulic. Takto geniálně bylo město založeno českým králem Přemyslem Otakarem II. roku 1265 na soutoku řek Malše a Vltavy. Dominantou mezi barokními a renesančními domy s podloubími na náměstí je barokní radnice. Čtyři kamenné sochy mezi třemi věžemi radnice jsou alegorie měšťanských ctností Spravedlnosti, Statečnosti, Moudrosti a Opatrnosti.

Jako perla se skví uprostřed náměstí barokní Samsonova kašna, největší toho druhu v Čechách, se sochou bájného hrdiny Samsona, zápasícího se lvem.
Sestupte z věže a projděte se ulicemi města. Na Piaristickém náměstí vás stupňovitým štítem zaujme městská zbrojnice, která sloužila také jako sklad soli a obilí. Hned vedle je nejstarší stavba města – gotický kostel Obětování P. Marie s dominikánským klášterem se vzácnými památkami v interiéru. Za prohlídku stojí přilehlé ulice se starobylými domy, například Česká nebo Panská, ve které se na konci tyčí Rabenštejnská věž – pozůstatek městského opevnění.
Další věž z bývalého opevnění objevíte na břehu řeky Malše a jmenuje se Železná panna stejně jako mučící nástroj, který prý v ní byl umístěn. Podle pověsti byl použit jen jednou a pak se zmizel. Když se projdete kolem Malše, uvidíte dvě modernější stavby: Jihočeské divadlo a Jihočeské muzeum.
Každoročně se České Budějovice stávají živým centrem kultury. Bezpočet unikátních vystoupení v rámci hudebních a divadelních festivalů, kdy jako jeviště slouží historické centrum města – jeho náměstí, ulice, parky i vodní plochy, přitahuje návštěvníky z Čech i zahraničí.
Od roku 2011 máme ve městě novou atrakci: plavbu lodí z Č. Budějovic do Hluboké. Romantickou projížďku můžete zkombinovat s cykloturistikou po stezce, které vede podél Vltavy.
Výhodná poloha uprostřed regionu, velké množství značených turistických a cyklistických tras umožňují vydat se z Č. Budějovic po zajímavých trasách a památkách v okolí. V blízkosti města je to novogotický zámek Hluboká s bohatými sbírkami uměleckých předmětů v interiéru. Za návštěvu určitě stojí místa zapsaná ve světovém kulturním dědictví UNESCO: Holašovice s architekturou selského baroka a historický skvost Český Krumlov. Pro milovníky přírody je to oblast Blanského lesa s nejvyšší horou Kleť, Třeboňska a Novohradska.
V letošním roce se v Českých Budějovicích opět otevřela na hlavní turistickou sezónu jedna z největších expozic historických motocyklů v České republice přístupná veřejnosti. V této unikátní expozici je k vidění přes devadesát historických motocyklů, z nich některé jsou unikáty. To vše je doplněno motocyklovými motory, dobovými jízdními koly a modely letadel. K dokreslení atmosféry minulých let jsou vystaveny ceny, diplomy a poháry ze závodů a soutěží.  Pro malé návštěvníky jsou vystavena dětská vozítka, koloběžky, modely a hraček. Sběratelé historických vozidel tu mohou získat informace, rady nebo podklady z bohatého archívu. Expozice je umístěna v objektu Malé solnice na Piaristickém náměstí v historickém centru města. Otevřeno je od 1.4. do 31.10. denně.
Turistické informační centrum 
Nám. Přemysla Otakara II. č. 2
370 92 České Budějovice
Tel. +420 386 801 413
Fax +420 386 801 414
e-mail: [email protected]
www.cb-info.cz

TIPY NA VÝLETY

PROHLÍDKA HISTORICKÉ RADNICE

Dominantou náměstí Přemysla Otakara II.   je  budova barokní radnice, v jejíž výstavnosti se odráží tehdejší význam a hospodářský rozmach města.
Dovolujeme si vás pozvat na prohlídku této významné památky, při které uvidíte mimo jiné  zajímavé skloubení historického a moderního interiéru,  originály soch měšťanských ctností od Josefa Dietricha, původně umístěné na atice radnice, originál sochy Samsona ze Samsonovy kašny, obřadní síň s nástropní freskou Šalamounova soudu a z vyhlídkové terasy na střeše radnice budete mít krásný pohled na město.
O radnici se v našem městě hovoří od roku 1387. První budova radnice byla postavena na rohu dnešní Biskupské a Radniční ulice. O její podobě se nezachovaly žádné informace. Po roce 1433 byla radnice přemístěna na dnešní náměstí   Přemysla Otakara II. do tzv. Knollova a Terczenbuchovského domu,  které byly stavebně propojeny a v 15. a 16. století několikrát přestavovány.
V 17. století byla radnice poškozena požáry a proto bylo rozhodnuto o její barokní přestavbě podle plánů italského stavitele Antonia Edharda Martinelliho v letech 1727 – 30. Barokní přestavbou získala radnice dnešní podobu.
Rozložitá fasáda nese nad prostředním oknem městský znak, obklopený zemskými znaky Moravy, Čech a Slezska. Čtyři alegorické sochy umístěné na atice znázorňují měšťanské ctnosti Spravedlnost, Statečnost, Moudrost a Opatrnost.
Na fasádě nelze přehlédnout měděné chrliče ve tvaru draků. Na levém nároží je zazděn vídeňský loket, který měří 0,77 m a sloužil při trzích jako kontrolní míra. Na průčelí radnice je osazena pamětní deska z roku 1935 a připomíná návštěvu prezidenta T. G. Masaryka v roce 1918 při návratu z emigrace.
V roce 1995 v rámci oslav 730. výročí založení města byla na prostřední věž instalována zvonkohra, která může zahrát 41 melodií a lze je různě kombinovat.
Poslední rozsáhlá rekonstrukce radnice proběhla v letech 1997 – 2000, při které bylo dostavěno nové radniční křídlo. Veřejnosti se otevřelo radniční nádvoří, kde můžete spatřit sochu Augusta Zátky, významného politika, podnikatele a vlastence. V létě se na nádvoří pořádají kulturních akce pro děti i dospělé.
Nenechte si ujít možnost prohlédnout si historickou budovu radnice s odborným výkladem a odnést si tak z Českých Budějovic nevšední zážitek.

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR

Tradice pivovarnictví v Č. Budějovicích spadá do středověku, kdy jim bylo uděleno právo várečné a od té doby se honosí se přívlastkem „město piva“. V současnosti jsou v provozu dva pivovary, z nich větší a známější je Budějovický Budvar n. p., který byl založen v roce 1895 předními českými měšťany a průmyslníky.
Budvar nabízí návštěvníkům dvě atrakce: prohlídku pivovaru a multimediální expozici „Příběh budějovického piva“. Při prohlídce nahlédnete do varny a budete svědky toho, jak se vaří tento světoznámý mok v různých modifikacích. Po skončení prohlídky ho budete moci ochutnat přímo z pivovarských tanků.
V multimediální expozici uvidíte „příběh piva“ na velkých plazmových obrazovkách, unikátních hologramech a při projekci 3D filmu. Díky moderní technice vás čeká setkání s historií i současností města a pivovarnictví.
Naplněni zážitky a teorií  zakončete svoje putování v pivnici Budvar, která je součástí pivovaru a ochutnejte různé druhy Budvaru ke specialitě české nebo mezinárodní kuchyně. Nebo v centru města  navštivte vyhlášenou historickou restauraci Masné krámy a ochutnejte zde kroužkovaný ležák přímo z tanku.
Kontakt a rezervace: Návštěvnické centrum Budějovického Budvaru n.p., Karolíny Světlé 4, tel.: +420 387 705 347, e- mail: [email protected].

REKLAMA

SELSKÉ BAROKO

Lidová architektura zvaná selské baroko patří neodmyslitelně k jižním Čechám. Tento unikátní styl vznikl na přelomu 18. a 19. století přenesením prvků baroka na selská stavení. Nejzdobnější části byly štíty domů a špýcharů. Perlou selského baroka je obec Holašovice, vzdálená 15 km západně od Č. Budějovic,  která je zapsána do světového kulturního dědictví UNESCO. Nádherné domy v tomto stylu jsou soustředěny kolem návsi a tvoří kulisu jako z pohádky. Ale i další obce se mohou chlubit těmito památkami, například Bavorovice, Munice, Plástovice, Záboří a Opatovice.

OKOLÍ MĚSTA

Z mnoha památek v blízkém, okolí města vybíráme: Hosín s novorománským kostelem svatého Petra a Pavla, Rudolfov, který  je spjat zejména s těžbou stříbra a ražením mincí ve středověku, o čemž pojednává místní muzeum a naučná stezka,  Dobrá voda – původně lázně, kde se nachází významná barokní památka –  poutní kostel Panny Marie Bolestné z 18. století od architekta K. I. Dientzenhofera. Kolem kostela jsou kapličky křížové cesty s moderními obrazy.
Perlou mezi památkami je Hluboká nad Vltavou s krásným zámkem v novogotickém windsorském stylu. Jsou zde shromážděny nádherné sbírky gobelínů, obrazů, vyřezávaného nábytku, skla, porcelánu a historických zbraní. Zámek je otevřen celoročně a můžete si vybrat z několika průvodcovaných  okruhů. V bývalé zámecké jízdárně se nachází Alšova jihočeská galerie se sbírkami jihočeské gotiky a malířskými díly vlámských mistrů 17. století. Zámek obklopuje nádherný park se vzácnými dřevinami z celého světa. Nedaleko zámku u rybníka Bezdrev je barokní lovecký zámek Ohrada, dnes lovecké, rybářské a myslivecké muzeum. V jeho sousedství je zoologická zahrada, kde najdete nejen zvířátka, ale spoustu atrakcí pro rodiče a děti.

REKLAMA

PERLY NA VLTAVĚ

Tak můžeme nazvat hrady, zámky a historická sídla, která na Vltavě leží. Pojedeme-li z Českých Budějovic proti proudu, jako první objevíme zříceninu hradu Dívčí kámen, který byl založen ve čtrnáctém století rodem Rožmberků. Od šestnáctého století je hrad zpustlý.
Další památka je cisterciánský klášter ve Zlaté koruně, založený králem Přemyslem Otakarem II. Jen pár kilometrů a jsme v Českém Krumlově, v jednom z nejlépe zachovalých historických měst s druhým největším hradem v Čechách po Pražském hradě. Byl založen ve 13. století  pány z Rožmberka a naposled náležel rodu Schwarzenbergů. Díky množství zachovalých historických památek je město zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

KLEŤ

Oblíbeným výletním místem Jihočechů je nejvyšší vrchol chráněné krajinné oblasti Blanský les 1084 metrů vysoká Kleť. Vrcholu dosáhneme několika způsoby: na kole a pěšky po několika značených trasách nebo lanovkou z Krásetína. Ta byla postavena v roce 1961 stejně jako hvězdárna, která slouží k pozorování hvězd, komet a planet a mají tady velké úspěchy v jejich objevech. Z roku 1822 pochází 35 metrů vysoká kruhová rozhledna, nejstarší kamenná rozhledna v Čechách. Z ní je nádherný výhled na Šumavu a za dobrého počasí jsou vidět i vrcholky Alp.
 
Plánované kulturní akce ve městě v roce 2013
12.2.2013 -16.00 Masopustní koleda náměstí Přemysla Otakara II., tradiční lidová zábava a masopustní obyčeje v podání jihočeských národopisných souborů a jejich hostů
(statutární město České Budějovice)
18.2. – 24.2.2013  Dny slovenské kultury, České Budějovice, prezentace slovenské kultury ve městě – divadelní představení, koncerty, výstavy, filmy, fotografie, besedy, módní přehlídky, setkání českých a slovenských umělců, slovenské národní pochutiny (statutární město České Budějovice)
23.2.2013 – 19.30  Radniční bál, DK Metropol, (statutární město České Budějovice a Jihočeské divadlo)
21.- 23.3.2013  Jarní  trhy, náměstí Přemysla Otakara II., (statutární město České Budějovice)
30.4.2013 – 17.00 – 22.00  Slet čarodějnic, Letní scéna u KD Slavie, zábavný podvečer se soutěžemi a kulturním programem pro všechny věkové kategorie, zakončený malým ohňostrojem, (statutární město České Budějovice)
04.5.2013 Křivonoska, náměstí Přemysla Otakara II
17.5.2013 Čtverylka, náměstí Přemysla Otakara II
01.6.2013 – 14.00 – 18.00 Den pro děti a dospělé, Sokolský ostrov, zábavný den se soutěžemi a kulturním programem, (statutární město České Budějovice)
08.6.2013 – 14.00 – 22.00 1/2Maraton České Budějovice 2013, náměstí Přemysla Otakara II , běh v centru města, okolo Malše a Vltavy
01.7. – 6.7.2013 – 21.30 Múzy na vodě, soutok Vltavy a Malše, vícežánrový mezinárodní hudební festival na vodě,další ročník festivalu v romantické přírodní kulise, (statutární město České Budějovice)
červenec – srpen 2013 -18.00 a 21.00 Radniční léto, po – pá    nádvoří radnice, divadelní a hudební festival po celé léto, (statutární město České Budějovice)
červenec 2013 -17.00 – 22.00 Bohemia Jazz Fest, náměstí Přemysla Otakara II., celorepublikový festival, setkání nejlepších světových hudebníků na otevřené scéně, (statutární město České Budějovice)
srpen 2013 – 19.00 – 21.00 Hudební večery na náměstí, náměstí Přemysla Otakara II., 7 letních večerů pod širým nebem zpříjemněných vystoupeními převážně jazzových kapel (statutární město České Budějovice)
srpen – září 2013 Hudební slavnosti Emy Destinnové, centrum města, (statutární město České Budějovice a Festivalová kancelář Emy Destinnové)
7.9.2013 -15.00 – 18.00 Vodní hry, slepé rameno řeky Malše, soutěžní klání družstev dospělých v recesistických disciplínách nejen přes lávku, (statutární město České Budějovice)
září 2013 -10.00 – 12.00 Překročme bariéry, Sportovní hala České Budějovice, zábavné dopoledne pro zdravé a handicapované děti, (statutární město České Budějovice)
říjen 2013 – 14.30 – 17.00 Odpoledne s vůní máty, KD Slavie, Jirsíkova 2, setkání seniorů s kulturním programem a pohoštěním, (statutární město České Budějovice)
10.-12.10.2013  Podzimní (švestkové) trhy, náměstí Přemysla Otakara II., (statutární město České Budějovice)
prosinec 2013 – 14.30 – 17.00 Dobrá hodinka, KD Slavie, Jirsíkova 2, vánoční setkání seniorů s kulturním programem a pohoštěním, (statutární město České Budějovice)
30.11 – 26. 12. 2013 Budějovický advent 2013 – Vánoční trhy, Náměstí Přemysla Otakara II., (statutární město České Budějovice)
30.11.2013 – 16.30 Rozsvícení vánočního stromu, náměstí Přemysla Otakara II., (statutární město České Budějovice)
prosinec 2013 -15.30 Zvonkový průvod, Vránkovy koledy, Piaristické náměstí, náměstí Přemysla Otakara II., (Pohádkové království a statutární město České Budějovice)
5.12.2013 -17.45 Přílet anděla, náměstí Přemysla Otakara II., Tradiční adventní přílet anděla do Českých Budějovic z Černé věže (statutární město České Budějovice)
prosinec 2013 – 19.30 Gospelové vánoce, Klášterní kostel obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí (statutární město České Budějovice)
prosinec 2013      09.00 – 17.00 Vánoce na starém městě a staročeská ulička v Panské, Piaristické náměstí a Panská ulice, předvádění a prodej tradičního lidového umění – vánoční ozdoby, perníčky, svíčky, keramika, prodej vánočních stromečků, jmelí a zvěřiny, (Agentura M-ARS – Marie Kubovcová)
prosinec 2013 Živý Betlém, Piaristické náměstí, Borovanští Betlémáři pantomimicky vyprávějí betlémský příběh, (statutární město České Budějovice)
Kulturní akce v roce 2013

 
 

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA