Boubín, Boubínský prales

Boubín je druhou nejstarší přírodní rezervací u nás. A zajisté vás bude zajímat, z jakých druhů dřevin se skládá. Porost tvoří zejména smrky, ale také jedle, jilm a klen. Boubínský prales býval v minulosti silně navštěvovaným místem. Zejména jeho nejstarší část, která je umístěna u hory Boubínu a u Kaplického potoka. V době, kdy byl vyhlášena SPR Boubínský prales, tedy v v závěru padesátých let, procházelo po trase k Boubínskému jezírku a ke Králi smrků více než sto tisíc návštěvníků ročně. To se také odrazilo na okolní přírodě. Později byl Boubínský prales oplocen a uzavřen pro veřejnost.
Raritou Boubínského pralesa byl Král smrků. Dosáhl „stáří“ 440 let, výšky 57 metrů a průměru kolem 160 centimetrů. Dnes už o něm hovoříme v minulém čase. Bohužel, byl zničen při vichřici, která oblast postihla v roce 1978. Věk kolem 400 však mají také další rozložité stromy v Boubínském pralese. Padlé stromy se nechávají ležet, a kolem nich vyrůstá další nový porost.
Vás však bude zajisté zajímat, zda je možné tuto oblast projít. Ano, existuje naučná stezka. Má necelé čtyři kilometry. A najdete tu celkem osm zastávkových míst. Začíná u Boubínského jezírka, pak půjdete po vyznačených cestách. Jedno ze stanovišt vás zavede k pozůstatkům už zmíněného velikána Krále smrků. Stezka dále pokračuje po Lubencké cestě. Na každém z osmi stanovišt pak získáte spoustu zajímavých poznatků. Postupně se dozvíte o květeně a dřevinách této oblasti, o ptactvu i zvířatech, která tu žijí. Zkrátka, zastávková místa vás poinformují o všech skvostech, které Šumava a Boubínský prales nabízejí.
Dalším územím Boubína je možné procházet. Například z Kubovy Hutě se dostanete mo modré turistické značce ke kámeni, který nese jmého iniciátora založení rezervace. Projít můžete kolem Boubínského jezera, kde je dále značena trasa do Zátoně. Tady je také železniční stanice.
Veškeré informace získáte v Idině pile, kde je informační středisko.
Boubín je přístupný z několika směrů. Nejkratší cesta (5 km) na vrchol vede z Kubovy Huti po modré značce. Na Boubín vede též červená značka z Vimperka, žlutá značka ze Šumavských Hoštic přes Včelnou pod Boubínem, červená značka z Volar a modrá značka z Lenory přes Zátoň. V reakci na otevření rozhledny Správa NP a CHKO Šumava dočasně uzavřela v první polovině roku 2005 přístupové cesty na vrchol Boubína až na jedinou provizorní trasu. V srpnu 2005 byla znovuotevřena cesta v úseku rozcestí Na křížkách – vrchol Boubína, po které vedou společně červená značka z Volar a modrá z Lenory. Nadále zůstaly uzavřeny závěrečné úseky zbývajících tří turistických stezek. Modrá značka z Kubovy Hutě odbočuje pod Johnovým kamenem na náhradní zeleně značenou trasu, která vede po lesní cestě a napojují se na ní i stezky z Vimperka a Šumavských Hoštic. V roce 2006 byl závěr výstupové cesty na Boubín přeměněn na dřevěný chodník se zábradlím.
Zajímavosti z Boubína

  • Na vrcholové plošině je umístěn chráněný trigonometrický bod I. řádu a pamětní žulový obelisk s nápisem „Kardinal Friedrich Fürst von Schwarzenberg 3.8.1867“ připomínající návštěvu tehdejšího pražského arcibiskupa.
  • Na jižním svahu Boubína, 2 km od vrcholu, v nadmořské výšce 925 m se nachází Boubínské jezírko. Bylo vybudováno v roce 1833 (1836) jako umělá vodní nádrž na Kaplickém potoce pro umožnění plavby dřeva z boubínských lesů do sklárny v Lenoře. Rozloha jezírka je 0,37 ha, jeho největší hloubka u výpusti dosahuje 4 m. Pro svůj účel sloužilo ještě v roce 1957.
  • 1,2 km jihovýchodně od vrcholu, v nadmořské výšce 1135 m se na Lukenské cestě nalézá místo zvané Křížová smrč. Je to kamenný pomníček připomínající strom „Křížovou smrč“, který zde stával až do roku 1895 (byl 395 let starý a vysoký 57,72 m). Trojhranný kamenný sloup, stojící na jeho místě rovněž připomíná geografický bod, kde se stýkají bývalé polesí včelenské, zátoňské a mlynařovické.
  • 1 km západně od vrcholu, v nadmořské výšce 1296 m stojí na Srním vrchu Johnův kámen. Byl postaven na počest schwarzenberskému lesmistru Josefu Johnovi, jemuž se připisují zásluhy na vzniku Boubínského pralesa. Pomník je podobně jako Křížová smrč trojmezníkem tří bývalých polesí – Zátoň, Kubova Huť a Včelná.

Fotografie:

Autor: Martin Vraný

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama