REKLAMA
Kam na výlety s dětmi a rodinou
Dnes je 29.5. a svátek má Maxim

Zámek Březnice

Renesanční zámek, který svou dispozicí nezapře, že vznikl přestavbou středověké tvrze. V interiérech najdete kromě rodových galerií také zbrojnici s bohatou sbírkou chladných zbraní a loveckých pušek Hanuše z Kolovrat. Expozice zahrnuje i tzv. Lokšanskou knihovnu z roku 1558 – nejstarší dochovanou renesanční zámeckou knihovnu v Čechách. Za prohlídku stojí i bylinková zahrada a anglický park. Každoroční tradicí se staly večerní zámecké koncerty, oživené prohlídky uprostřed léta a Vánoce na zámku Březnice.
Historie
Počátky malebného březnického zámku sahají hluboko do minulosti. Jeho vznik je spojen s jedním z nejstarších českých rodů, s rodem Buziců, kteří svůj původ odvozovali od bájného Bivoje, doložen je před polovinou 13. století. Původní gotická tvrz byla tvořena obvodovou zdí, dvoupatrovým obytným palácem a jednopatrovou budovou, ve zbytcích je zachována dodnes ve zdivu renesančního zámku. Okrouhlá dispozice objektu byla respektována všemi stavebníky. Březnický zámek s renesanční zahradou, obklopenou baštami na straně jedné a anglickým parkem na druhé straně, vytváří přirozenou dominantu města.
Jeden z prvních významných držitelů a stavebníků Březnice byl v 15. století nejvyšší mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšína, husitský hejtman a přítel Mistra Jana Husa. Březnice však byla v době husitských válek obležena vojsky katolických pánů a dobyta. Poničená březnická tvrz zůstala na čas neobydlená. V roce 1506 získali Malovcové z Chýnova a na Vimperce, kteří tvrz rozšířili o vnější opevnění s vodním příkopem a hradební zeď s baštami. V roce 1547 se Petr Malovec zapojil do povstání proti králi Ferdinandovi I. a jeho majetek byl konfiskován.
Díky Ferdinandově přízni získal v roce 1548 březnický majetek Jiřík z Lokšan, který působil ve dvorských službách jako tajemník, místokancléř, dvorský rada a říšský hejtman. Za správy Jiříka z Lokšan dochází nejvýznamnější proměně zámku i města. Do Březnice povolal italské stavitele a středověký objekt se proměnil v pohodlné renesanční sídlo. Fasády paláců byly opatřeny sgrafitovou omítkou s motivy psaníček, která patří k nejstarším u nás. O skvělé výpravnosti lokšanského sídla svědčí dochovaná knihovna s nástěnnými malbami a dobovými knihovními skříněmi z roku 1558. S Březnicí je spojena známá historie lásky a tajného manželství Filipíny Welserové s arcivévodou Ferdinandem Tyrolským.
Po bitvě na Bílé hoře (1621) byly lokšanské majetky konfiskovány a novým držitelem panství se stal v roce 1623 Přibík Jeníšek z Újezda, ten zahájil další významnou etapu rozvoje březnického panství a města Březnice. Z tohoto období pohází zámecká kaple, kterou v letech 1625 – 1632 projektovali italští architekti a stavitelé, bratři, Carlo a Martin Luragové.
Po vymření Jeníšků z Újezda v roce 1728 přešla Březnice na Krakovské z Kolowrat. Nejvýznamnější představitelé tohoto rodu, Josef Maria Krakovský z Kolowrat a jeho syn Hanuš Krakovský z Kolovrat, byli velkými vlastenci v době českého národního obrození a známými mecenáši, do roku 1872 provedli na březnickém sídle pouze přestavby dílčího charakteru, nově byly upraveny interiéry a obohaceny o cenné sbírky.
Zbořením některých budov, přístavbou zdi s baštou a novorenesanční sgrafitovou omítkou vtiskli konečnou podobu zámku, zámeckým interiérům i sbírkám poslední soukromí majitelé Březnice, Palffyové z Erdödu, kterým byl v roce 1945 majetek konfiskován na základě dekretu prezidenta republiky č.12/45 z 21.června 1945. Nyní je zámek ve správě Národního památkového ústavu
Bylinková zahrada
V prostoru bývalého parkánu mezi zámkem a hradební zdí byla v letech ’93 – ’94 náznakově upravena bylinková zahrada svým charakterem připomínající zahradu renesanční, jež je přizpůsobena současnému návštěvnickému provozu. Obsahuje léčivé rostliny a byliny pěstované a používané v lékařství již v 16. století.
Prohlídkové trasy
Březnická zámecká expozice prezentuje v dispozičně rozmanitém objektu jeho historii na kvalitních sbírkových fondech jeho význačných majitelů, pocházejících ze všech slohových období od renesance po druhou polovinu 19. století. návštěvní okruh – představí stavební vývoj zámku a provede Vás rodovými galeriemi majitelů zámků. Navštívíte africký salon s loveckými trofejemi z cest Jana Pallfyho, renesanční jídelnu, a salony představující různé styly v interiérovém vybavení zámků – barokní salón s intarzovaným nábytkem, biedemeierovský salon a empírový salon. návštěvní okruh zahrnuje nejreprezentativnější místnost zámku Velkou hodovní síň, Lokšanskou knihovnu, která je nejstarší zámeckou knihovnou v našich zemích a zámeckou zbrojnici. Zámecká kaple – Kaple neposkvrněného početí Panny Marie – postavena za majitelů Jeníška z Újezda v letech 1625 – 1632 architektem Carlem Luragem. Zařízení kaple je rokokové, vrcholným uměleckým dílem jsou rokokové varhany Vojtěcha Schreiera z Kuksu z roku 1796.
Program akcí na zámku Březnice
Kulturní program – hudební a divadelní vystoupení, vánoční výstava a prodejní tržiště se bude konat od 13.00 do 17.00 hod. na zámku Březnice 10. prosince.
Dostupnost: autem: R4 (Praha – Strakonice) Exit Milín, 12 Km po silnici II. tř. 174 směr Březnice, autobusem: z Prahy stanice Na Knížecí přímý spoj do Březnice nebo s přestupem v Příbrami, vlakem: na trati Praha – České Budějovice, zastávka Březnice
GPS: Loc: 49°33’27.19″N, 13°57’21.799″E
Něco navíc
Na zámku si můžete posedět v kavárně U Bylinkové zahrady nebo se projet kočárem v zámecké oboře. Navštívit můžete také galerii L. Kuby.
V okolí zámku
Svatá Hora u Příbrami – Vysoká u Příbrami, památník Antonína Dvořáka – Dobrá Voda u Březnice – zámek Blatná – zámek Orlík – Lnáře – Třemšín.
Otevírací doba
duben – květen: Út – Ne 9 – 16; otevřeno 5.4., zavřeno 6.4.
červen – srpen: Út – Ne 9 – 17; otevřeno 5.7.
září – říjen: Út – Ne 9 – 16
listopad – prosinec je prohlídka možná od 9-16 hod po předběžné dohodě.
Vstupné
I. okruh
plné 90 Kč; snížené 60 Kč; rodinné 230 Kč; MŠ 10 Kč
II. okruh
plné 80 Kč; snížené 50 Kč; rodinné 210 Kč; MŠ 10 Kč
Kaple P. Marie
plné 20 Kč; snížené 10 Kč; rodinné není Březnice
Kontakt:
Národní památkový ústav, správa státního zámku Březnice
Zámecký obvod 24
262 72 Březnice
tel.: +420 318 682 179
fax: +420 602 478 498
http://www.zamek-breznice.cz
Navštivte další hrady a zámky středočeského kraje.

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA