Vypravte se na Točník za Václavem IV.

Datum konání: 18.září
Místo konání: Točník

Hrad Točník a hrad Žebrák tvoří v Čechách ojediněle dochované souhradí. Hrad Žebrák byl od poloviny 13. století využíván šlechtou i českými králi. Po požáru roku 1395 jej nechal Václav IV. přestavět. Současně založil výše na skalním hřbetu nový hrad Točník. Oba hrady nám připomínají českého a římského krále Václava IV., syna císaře Karla IV. Příběh tohoto rozporuplného českého krále můžete objevovat na stránkách www.zivalegenda.cz a nebo se za králem Václavem IV. vypravit 18. září na Točník.Václav IV. český a římský král toužil naplnit svět svou spravedlností, ale svými rozhodnutími, závislostí na pomoci svých rádců a často i nechutí vládnout, dociloval pravý opak. Byl náruživým lovcem ale i opilcem. Pro své časté zábavy, pitky a nespořádaný život, které ho odváděly od vladařských povinností, byl často kritizován i vyšší šlechtou, která se stavěla proti němu. Zároveň byl však také vzdělaným a uměnímilovným mužem, vydával krásně iluminované knihy, byl průkopník nové renesanční módy, ve svých rukopisech se obracel ke kultu nahého lidského těla a s ním spojeným radostem. Mimo jiné založil „lazebnický rytířský řád“, ve kterém si byli všichni rovni, a podporoval lazebnický cech, jeho symbol ledňáčka v točenici vložil i do svého osobního znaku.
Václav IV. si vystavil hrad Točník na skalním hřebeni o 100 metrů výše nad Žebrákem. Stavba splňovala požadavky krále a byla koncipována tak, aby se král cítil na hradě pohodlně a bezpečně. Byly potlačeny obranné prvky hradu a Točník se stal spíše luxusní rezidencí než pevností. Zajímavostí je i samostatný vnitřní hrad, ve kterém se král často uzavíral před světem. Nebylo pak lehké prorazit jeho osobní virtuální svět a „dostat se k němu.“ Po praktické stránce to často také znamenalo zaplatit králi nocležné a stravné za pobyt na hradě při čekání na audienci, jinak k ní nedošlo.
Hrad Točník je znamenitou ukázkou vyspělého středověkého stavitelského umění, prolnutého prvky pozdějších stavebních úprav, např. sgrafitovou výzdobou purkrabského paláce. K pozoruhodným detailům patří kamenná erbovní galerie tvořící titulaturu Václava IV.
S Václavem IV. se můžete setkat na stránkách www.zivalegenda.cz, ale i 18. září na hradě Točníku. Po celý víkend 18. a 19. září budou na Točníku probíhat Václavské slavnosti, uvidíte šermíře, kejklíře, hudebníky, dobové tržiště, připraveny budou divácké soutěže. Program začíná v 11 hod. a kolem poledne je očekáván příjezd samotného krále Václava IV.
Program Slavností krále Václava:
11:00 – Přivítání
11:05 – Kejklíř Jakub
11:25 – Tanec (Kancioneta)
11:45 – Výuka poddaných – nácvik vítání krále
12:00 – Příjezd krále – přivítání,projev k poddaným
12:15 – Fakír
12:30 – Tanec (Kancioneta)
12:50 – Boží soud (šerm)
13:20 – Hloupější vyhrává – středověká maňásková komedie
14:00 – Velký rytířský turnaj
15:15 – Středověké maňáskové divadlo
16:00 – Kejklíř
16:20 – Tanec (Kancioneta)
16:45 – Rozloučení

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama