REKLAMA
Kam na výlety s dětmi a rodinou
Dnes je 24.9. a svátek má Jaromír

Uherské Hradiště

Uherské Hradiště
Jsou města, která jsou nasvícena neony, ze všech stran na vás něco bliká a vy nevíte, kam se dřív podívat.
A jsou městečka, kde nic okázalého na první pohled nenajdete, ale kde můžete zažít daleko více dobrodružství a objevit kouzla, která vám vyrazí dech. Zveme vás do Uherského Hradiště – města na řece Moravě s cyrilometodějským duchem plného pohostinných lidí, nepřeberného množství cimbálových muzik, dobrého vína, starých příběhů a krásných děvčat.

Památky
Zřejmě nejvýznamnější archeologická památka Hradiště se nachází v městské části Sady, kde byl objeven církevní komplex, který by mohl být sídlem arcibiskupa Metoděje.
Zajímavou památkou jsou také zbytky městského opevnění, které pocházejí z první poloviny 14. století a ze století sedmnáctého. Městské brány se nedochovaly, stále existuje pouze výpadová branka zvaná Matyášova brána, stojící v parku za komplexem jezuitských budov.
Dominantou Masarykova náměstí je farní kostel sv. Františka Xaverského tvořící součást areálu jezuitských budov. Na náměstí se nachází barokní kašna s plastikou delfínů a piniovou šiškou. Další pamětihodností Masarykova náměstí je barokní lékárna U Zlaté koruny, která slouží svému účelu již od konce 17. století.
Jedinou renesanční stavbou ve městě je Dům U Slunce postavený roku 1578. Původně sloužil jako městské skladiště soli, dnes slouží jako hotel. Dvě historická centra Hradiště – Masarykovo a Mariánské náměstí spojuje Prostřední ulice. Stará radnice v Prostřední ulici pochází asi ze 14. století a třebaže prošla řadou pozdějších přestaveb, je řazena k nejhodnotnějším architektonickým památkám ve městě. Mariánskému náměstí uprostřed vévodí Mariánský morový sloup, postavený jako výraz díků za odvrácení morové epidemie v roce 1715. Na místě sloupu původně stávala kašna, která byla přesunuta na své dnešní místo. Barokní kašna je z konce 17. století a jejím tvůrcem byl Karel Josef Rossi. Nejstarší stavbou ve městě je gotická kaple sv. Alžběty, která po rozsáhlé opravě v roce 1995 dnes slouží jako lékárna. Františkánský klášter byl založen roku 1490. Nejvýznamnější a velmi reprezentativní místností je refektář. V současné době v budově sídlí Okresní archiv. Součástí areálu františkánského kláštera je kostel Zvěstování Panny Marie postavený na přelomu 15. a 16. století. Poblíž kláštera stojí Židovská synagoga postavená roku 1875. Od roku 1967 zde sídlí Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana. Stará pošta, ve které je dnes umístěna Galerie Slováckého muzea, byla postavena původně jako císařská zbrojnice v letech 1721 – 1723 podle plánů Jacoba Albla a Leandra Anqisoly. Po mnoha různých využitích se budova dostala do majetku Slováckého muzea, které zde vybudovalo novou galerii. Slovácké muzeum sídlí ve Smetanových sadech v budově bývalého hostince Na střelnici postaveného roku 1908. K původní budově bylo přistavěno v letech 1936 a 1940-1942 boční křídlo podle projektu architekta Bohuslava Fuchse. Na Palackého náměstí pak dotváří celek historických památek Barokní kaple sv. Šebestiána postavená roku 1715 městskou posádkou jako výraz díků za odvrácení morové epidemie.

Současnost města
Ať přijedete kdykoliv, najdete si to své – fascinující večery ve Slováckém divadle, letní filmový svátek, kde na náměstí nebo u kašny potkáte světové hvězdy filmu jen tak bez červených koberců, turistickou vodní cestu Baťův kanál, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek nebo řadu jarmarků, kde spatříte um lidí, kteří stále ovládají stará řemesla.
Kultura v Uherském Hradišti navazuje na bohaté tradice položené předchozími generacemi. Díky velmi dobrému zázemí zde působí řada folklorních souborů a cimbálových muzik, dětských folklorních souborů, pěvecké sbory včetně studentského a řada dalších amatérských hudebních uskupení. Uherské Hradiště má dvě profesionální divadelní scény – Slovácké divadlo a Hoffmannovo divadlo. Svým významem překračuje hranice regionu i Slovácké muzeum a jeho galerie. Ve zdejší Knihovně B. B. Buchlovana se zrodila dnes již evropská akce Noc s Andersenem. Ve městě aktivně působí Klub kultury, Městská kina, místní kulturní zařízení i soukromé galerie.
Uherské Hradiště žije také sportovními aktivitami, vyrostla moderní sportoviště – fotbalový a atletický stadion, sportovní hala, tenisové kurty, bowlingové dráhy, squashové kurty a v neposlední řadě nové cyklostezky a dobře značené turistické trasy. Uherské Hradiště je městem, kde se historie a současnost setkávají v harmonické podobě. Tento soulad pozitivně vnímají jak návštěvníci, tak obyvatelé města.
Přijměte pozvání do Uherského Hradiště a každý den i večer se promění v zážitek.
Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 70 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 111
www.mesto-uh.cz
Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 21
686 70 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 525 – 6
www.uherske-hradiste.cz

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA