REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Kam na výlety s dětmi a rodinou
Dnes je 4.6. a svátek má Dalibor

Terezín, město s bohatou historií

10. 9. 2011

Terezín

Dne 10. ledna 1780 oznámil polní zbrojmistr Karel Pellegrini Zemskému ženijnímu ředitelství v Praze, že se císař Josef II. rozhodl na obranu proti pruskému nebezpečí postavit pevnost v prostoru vesnic Německé Kopisty a Travčice na řece Ohři, která pak byla na počest královny a císařovny Marie Terezie pojmenována Terezínem.
V létě téhož roku, započaly zemní práce na úpravách stavební plochy a regulaci řeky Ohře. 10. října 1780 zavítal do prostoru budoucí pevnosti císař Josef II. aby položil základní kámen.
Podle myšlenek a návrhů francouzské inženýrské školy v Meziéres zde v průběhu jedenácti let vyrostla nejdokonalejší pevnost 18. století. Celý komplex se skládal ze tří částí: hlavní pevnosti, malé pevnosti a z dolního a horního retranchementu mezi Novou a Starou Ohří o celkové rozloze pozemků 398 ha.
Posádku pevnosti mělo v době míru tvořit 5655 mužů a v případě války mohla být zdvojnásobena. Ve všech pevnostních prvcích se nacházelo 153 skladišť střelného prachu, které mohly pojmout až 1420 tun prachu. V Kavalíru II byl sklad potravin a pekárna. K dispozici byly zásoby sena a krmiva pro 6500 koní. Všechen materiál měl umožnit výživu posádky pevnosti a polní armády o 60-ti tisících mužů po dobu 3,5 měsíců.
Císařským výnosem z roku 1782 byl Terezínu udělen statut svobodného královského města. Vojenská správa usídlila ve městě především civilní řemeslníky, nezbytně nutné pro údržbu pevnosti a život posádky. Vlastní civilní správa byla v Terezíně zřízena až v roce 1830. Výstavba města, včetně civilních budov, probíhala podle předem zpracovaného urbanistického plánu, který stanovil šachovnicovou koncepci ulic s centrálním náměstím s kostelem. Velké plochy pevnosti byly určeny pro posádkové budovy. Z bezpečnostních a taktických důvodů, nesměly být domy příliš vysoké.
Proto lze v Terezíně nalézt pouze jedno, maximálně dvoupatrové budovy s výškou do 14-ti metrů, jejichž přízemí jsou opatřena půlkruhovou odolnou klenbou. Z předpolí tak lze uvnitř pevnosti spatřit pouze střechy několika budov, mezi nimiž dominuje věž posádkového kostela Vzkříšení Páně.

Pevnost nikdy nesplnila své původní poslání. Vypuknutím francouzské revoluce ustoupily koncem 18. století spory mezi Rakouskem a Pruskem do pozadí. Přesto byla pevnost s ohledem na možnou hrozbu francouzského vpádu udržována v obranyschopném stavu. Napoleonova vojska však k Terezínu nepřitáhla. Po potlačení revolučního hnutí v letech 1848 – 1849 se rozpory mezi Berlínem a Vídní obnovily a kulminovaly válečným konfliktem v roce 1866. Obležení se pevnost ale nedočkala. Pruská vojska ji obešla a v jejím okolí se odehrálo jen několik nevýznamných šarvátek. V roce 1879 byla mezi Německem a Rakouskem podepsána dvojspolková dohoda a devět let poté byla císařským výnosem pevnostní funkce Terezína definitivně ukončena. Od poloviny 19. století sloužily kasematy terezínské pevnosti jako vězení pro mnohé revolucionáře. V Terezíně zemřel i sarajevský atentátník Gavrilo Princip. V roce 1918 byli do cel uvrženi zajatí účastníci rumburské vzpoury, které osvobodily až říjnové události.
10. června 1940 převzalo terezínskou Malou pevnost pražské gestapo, aby v ní zřídilo policejní věznici. V říjnu 1941 byl Terezín vybrán jako místo vhodné ke zřízení sběrného tábora – židovského ghetta. V létě roku 1942 již přestávají stačit kapacity kasárenských budov a české civilní obyvatelstvo je přinuceno se vystěhovat. Terezín se stal přestupní stanicí na cestě do vyhlazovacích táborů na východě a do konce okupace jím prošlo na 160.000 lidí (Malou pevností 33.000). Město osvobodila v noci z 8. na 9. května 1945 3. gardová tanková armáda generálplukovníka Rybalka, která Terezínem projížděla ku Praze.
Od konce války sloužil Terezín opět jako posádkové město Československé armády. Po jejím odchodu na konci devadesátých let a katastrofální povodni v srpnu 2002 prochází město Terezín komplexní obnovou, jejímž cílem je jeho celková revitalizace. Hledá se smysluplné a trvale udržitelné využití pro rozsáhlé opuštěné vojenské objekty.
Město Terezín si je vědomo své historické a architektonické jedinečnosti a usiluje o zápis do seznamu světového dědictví organizace UNESCO. Na tomto smělém plánu nyní společně pracují terezínská radnice a Ústecký kraj.
Město Terezín každoročně v říjnu připomíná svou minulost pořádáním Josefínských slavností. Vedle expozic Památníku Terezín si mohou návštěvníci ve městě prohlédnout zachovalý pevnostní systém a pravidelně se pořádají i prohlídky pevnostních chodeb s průvodcem. Město Terezín je s bezmála čtvrt milionem návštěvníků z celého světa ročně nejdůležitější turistickou destinací Ústeckého kraje.
REKLAMA

Prohlídky podzemních chodeb

Město Terezín zve návštěvníky města na pravidelné prohlídky podzemních chodeb s odborným výkladem.
Prohlídky se konají každou sobotu po celou letní sezónu od května do září.
Začátek sezóny je v sobotu 19.5.2012 od 10:00 hod.
– Prohlídkové časy sobotní: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod.
– Délka prohlídky je cca. 30 min.
– Maximální počet návštěvníků v jedné prohlídkové skupině je 25 osob.
– Telefonní čísla na organizátory prohlídek:
Martin Slavík (IR42 Cumberland): 776 348 754
Roman Müller (IR Gaisruck):  602 937 412
Městské infocentrum:  724 027 400
Vstupné:
Dospělí: 50 Kč,
Děti do 15 let a držitelé průkazek ZTP a ZTP/P zdarma.
Více informací o městě naleznete na stránkách: www.terezin.cz

Městské infocentrum:

Telefon: +420 416 782 616
E-mail: [email protected]
Adresa: Městské infocentrum, Nám. ČSA 179, 41155, Terezín
Kalendář akcí 2012


 

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA