Slavkov u Brna – zámek a okolí

vy_001-20.jpgKrajina výletu je typické malé město v údolí řeky Litavy (Cézavy) pod vršky Litenčické pahorkatiny a Ždánického lesa. Rovinatým údolím podél řeky vedou jednak silniční tahy na Brno a Uherské Hradiště a také vlaková trať. Okolí je nemnoze zalesněno a typické jsou nezalesněné terasovité jižní svahy kopců se zahrádkami, vinicemi a teplomilnými rostlinami a živočichy.
Slavkov u Brna – město spjaté s Napoleonovou vítěznou bitvou tří císařů – leží v údolí říčky Litavy (Cezavy) asi 17 km jihozápadně od Vyškova na silnici Brno-Uherské Hradiště (E50) a na železniční trati Brno – Veselí nad Moravou. Leží v údolí mezi vrcholky Ždánického lesa a Litenčické pahorkatiny. Díky umístění na křižovatce starých kupeckých cest ze Středomoří k Baltu a ze západu na východ zde bylo nalezeno mnoho nálezů mincí, sídlišť a pohřebišť. V 10-11.st. zde stávalo zeměpanské sídlo, později zpustošené a pak nahrazené osídlením za kolonizace řádem Německých rytířů (12.st.). Řád zde vybudoval jednu z nejvíce prosperujících komend na Moravě. Komenda bylo vlastně spojení hradu, kláštera a hospodářství. Stály zde hradby s baštami a branami, kostel, věž. Pak jej konfiskoval Zikmund a mění často majitele. V r.1416 je potvrzeno získání statutu města a znaku Václavem IV ( nejstarší městské znakové privilegium v ČR). Až do 16.st. mělo město charakter středověký, pak nastaly renesanční přestavby (hradu na zámek). Usídlili se zde novokřtěnci, proslulí habánskou keramikou, kteří velmi přispěli k prosperitě města, žila zde také početná židovská komunita. Od r.1509 patří Slavkov Kounicům, kteří jej vlastní až do r.1919. Koncem 17.st. začíná přestavba renesančního zámku na barokní zámecký komplex, podle projektu D.Martinelliho. Za Kouniců nastává velký rozvoj, staví se kromě zámku také zámecká zahrada, anglický park, galerie malířského umění (až dva tisíce děl předních evropských malířů), rodová hrobka. 19.st. vešlo ve známost pobytem císaře Napoleona I. po vítězné bitvě tří císařů 2.12.1805.
Dnes zde najdete zámek s bohatě zdobených interiéry (štuky a fresky), vzácnými obrazy, nábytkem a dobovým mobiliářem. V přízemí zámku uvidíte expozici „Napoleon a slavkovská bitva“, dále jsou zde galerie mladých umělců (Galerie OK a Galerie Hollar), zámecká kaple sv. Kříže a rozsáhlý zámecký park s nedalekým golfovým hřištěm. Pod zámkem je rozsáhlé podzemí (místy i třípatrové). Ve městě uvidíte klasicistní kostel Vzkříšení Páně z 18.st., postavenou na dubových pilotech v bažinách, dále renesanční radnici ze 16.st. s věžičkou a se šatlavou, Panský dům s jádrem ze 16.st., židovskou synagogu ze 16.st. a židovský hřbitov. Dále je tu barokní kaple sv. J.Křtitele z 18.st. s rodinnou hrobkou rodu Kouniců (např. Václav Antonín Kounic, kancléř Marie Terezie). Nad městem stojí kaple sv. Urbana, ve městě uvidíte zbytky městských hradeb ze 14.-15.st.
Celý článek najdete na www.trasovnik.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz do 11.12.2011 otevřen + přehled výstav a akcí do konce roku 2011
Kancléř čtyř panovníků – výstava k 300. výročí narození V.A.Kounice
Loutky pro radost z Radosti – výstava loutek, maňásků z divadla Radost v Brně
Krajka na zámku – výstava paličkované krajky vytvořených v kurzech Lenky Malátové

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama