Písek – procházka městem

pi_002-02.jpgKrajina výletu je okresní město Písek, které leží na březích řeky Otavy v místech, kde vytváří jakési „dvojté vé“ mezi známými horolezeckými skalami. Město položené na rovině a vyvýšeninách podél řeky má východně rozsáhlou oblast lesnatých Píseckých hor a rozhlednou na Jarníku a kopcem Mehelník a jihozápadně jej omezuje vrch Hradišťský vrch. V blízkém i dalekém okolí Písku je množství malých i větších rybníků.
Písek – město vzniklo založením českými králi ve 13.st., kdy byl vystavěn hrad a město. V okolí byly naleziště zlata a čile se zde obchodovalo, proto město rychle rostlo. Často zde pobývali Přemysl Otakar II. a Václav IV., postupně od 14.st. se město stalo centrem kraje, který se nazýval Prácheňský. V 15. st. bylo město stoupencem kališníků, což později spolu s tragédií počátku třicetileté války, kdy Písek byl třikrát dobyt, přineslo málem městu zánik. Teprve od 19.st. nastává další rozvoj, vznikají zde české spolky a politici, je zde rozsáhlé kulturní hnutí, rostou zde školy. Právě zde trávili svůj část svého života básník A. Heyduk, spisovatel J. Holeček a zejména básník Fráňa Šrámek. Zde se odehrává jeho Stříbrný vítr a Měsíc nad řekou. Historické centrum Písku je nyní vyhlášeno městskou památkovou zónou.
Kamenný most – je to gotický most se 111m délky a šesti oblouky. Je po mostu v německém Regensburgu nejstarším dochovaným a dodnes používaným mostem na sever od Alp. Je připomínán již r.1348, ale zbudován byl pravděpodobně již ve třetí čtvrtině 13.st. V Čechách mu předcházel již jen Juditin most v Praze, předchůdce Karlova mostu. Písecký most pravděpodobně stavěla tatáž skupina, která stavěla písecký hrad či královský hrad Zvíkov. Most má proudu klínovité břity a proti ledům je chrání mladší ledolamy. Kdysi měl dvě věžovité brány, jednu zničila povodeň v 18.st. a druhá byla stržena v r.1825. Na mostě najdete sochy, které pocházejí z 18.st. (např. sv.J.Nepomucký s městským znakem v podstavci). Umění našich mostařů a kameníků dokázalo odolat i velké povodni v r.2002.
Hrad – je významná stavba české hradní architektury 13.st., vybudovaný pro českého krále Přemysla Otakara II. Kdysi měl několik věží a čtyři křídla, z nichž dnes nezůstala žádná věž a pouze část křídla západního nad řekou Otavou zůstala zachována. V ní je přístupný velký gotický sál s kopiemi fresek z r.1479. V areálu hradu byl kdysi pivovar či kasárna a dnes zde sídlí Prácheňské muzeum.
Alšovo náměstí – toto náměstí nedaleko Palackého sadů a Velkého náměstí má jako dominantu mariánské morové sousoší a připomíná tím velký mor v r.1713. Střed sousoší tvoří sloup na jehož hlavici stojí socha Neposkv.Panny Marie, na balustrádě stojí plastiky Josefa, Šebestiána, Rocha, Václava, Vavřince, Barbory, Františka Xaverského, Maří Magdaleny a Pia V. Pod znakem města s letopočtem 1715 na sloupu se nachází ležící postava sv. Rosalie. Autorem sousoší je sochař Ch. Widemann z Plzně (spolupracoval s Fr. Zeberem).
Celý článek si můžete přečíst na Trasovnik.cz:
http://www.trasovnik.cz/k_jihoc/pisek/vylety/v002/pi_v002.htm

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama