Od Marie Terezie po dnešek – Školní vysvědčení v proměnách času

Plakát k výstavě


Výstava „Od Marie Terezie po dnešek – Školní vysvědčení v proměnách času“ je završením dvouletého projektu Nejstarší a nejzajímavější vysvědčení ve světle dějin školství.
Výstava potrvá od 9. prosince 2011 do 10. června 2012.
Návštěvníci výstavy se budou moci seznámit s vývojem vysvědčení od doby vydání Všeobecného školního řádu v roce 1774 až po současnost. Na výstavě budou prezentována nejen vysvědčení z bohatých sbírek muzea (nejstarší z roku 1776), ale také vysvědčení darovaná prostřednictvím soutěže. K vidění bude také celá řada kopií vysvědčení známých osobností.
Výstavě předcházela  soutěž o nejstarší a nejzajímavější vysvědčení, která se setkala u veřejnosti s nebývalým ohlasem. V Národním pedagogickém muzeu a knihovně  J. A. Komenského se na jejím základě sešlo téměř tisíc vysvědčení a jiných dokumentů od 73 dárců. I díky těmto darům se tak návštěvníci budou moci seznámit s podobou vysvědčení od 18. století až  po současnost.
Nejstaršími dokumenty, které budou moci zhlédnout, jsou dvě vysvědčení učitele Václava Peršíka vydaná Normální školou v Praze a Vzornou hlavní školou U sv. Jindřicha v Praze dne 28. listopadu 1776. Obě vysvědčení pocházejí ze sbírek Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a v současné době jsou to nejstarší známá vysvědčení na území České republiky.
Chybět nebudou samozřejmě ani vysvědčení z gymnázií, triviálních, hlavních, obecných, měšťanských a základních škol a z řady dalších středních škol, ať státních či soukromých. Výstava mapuje jejich podobu na celém území někdejšího Československa. Součástí výstavy tak budou i vysvědčení z území Slovenska a Podkarpatské Rusi, a to včetně vysvědčení zde žijících národnostních menšin. Opomenuty nebudou ani české menšiny v zahraničí. Návštěvníci tak uvidí vysvědčení například z chorvatského Daruvaru, ze škol Spolku Komenského ve Vídni, z Volyně nebo z Argentiny.
Datum konání výstavy 09. 12. 2012 – 10. 06. 2012
Národní pedagogické muzeum
Valdštejnská 18 – 20
Praha 1 – Malá Strana
118 00
tel.: 257 533 455
fax: 257 530 661
email: pedagog@npmk.cz
www.pmjak.cz
Návštěvní doba:
út – ne 10 – 12. 30 13 – 17
Vstupné na stálou expozici:
dospělí 60,- ; studenti, děti, důchodci a školní skupina 30,- ; držitelé průkazů ZTP – zdarma; rodinné vstupné – max 2 dospělí a děti 100,-
Vstupné na krátkodobou výstavu:
dospělí 40,-, studenti, děti, důchodci a školní skupina 20,- ; držitelé průkazů ZTP – zdarma; rodinné vstupné – max 2 dospělí a děti 60,-
Stálá expozice:
„Odkaz J. A. Komenského“.Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě“
je první a jedinou výstavou u nás, která shrnuje dějiny školství, učitelství a vzdělanosti od jejich středověkých počátků až po současnost. Výstava je rozdělena do dvanácti oddílů, které na sebe volně navazují. Jádro jednotlivých tematických celků tvoří tabule s texty charakterizujícími vzdělanost v dané době.
Podstatnou část výstavy tvoří trojrozměrné exponáty, mezi nejvzácnější patří staré tisky z archivu muzea, např. osmijazyčný slovník z roku 1585 a některé Komenského spisy ze 17. století (mezi nimi třeba Orbis pictus, Janua linguarum reserata či Vestibulum).
délka prohlídky cca 120 min.
doprava:
metro A – stanice Malostranská nebo tram 12, 18, 22 stanice Klárov, odtud Valdštejnskou ulicí na Valdštejnské náměstí
nebo tram 12, 22 stanice Malostranské nám. a pak pěšky Tomášskou ulicí na Valdštejnské náměstí

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama