Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Valdštejnské vánoce na zámku

Datum konání: 18.12.2010

Místo konání:  Zámek Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, 29501

Dobová slavnost s vánočními trhy

Zámek Mnichovo Hradiště je dochován jako jeden z nejucelenějších zámeckých barokních komplexů v České republice, je zařazen mezi 80 tzv. Národních kulturních památek (NKP), které jsou nositelem nejvyšší kvality jak skladbou sbírek, tak architektonickým dědictvím, a nachází se v městské památkové zóně města Mnichova Hradiště 15km severně od Mladé Boleslavi.
Ctíme odkaz našich předků, proto se Valdštejnské Vánoce odehrávají v období pozdního baroka a počátku rokoka, tedy období druhé pol.18.století, kdy na zámku působil a velmi si jej oblíbil hrabě Vincenc z Valdštejna s chotí Sofií ze Šternberka a pořádali pro své poddané vánoční slavnosti. Pozvali své poddané řemeslníky s rodinami, sedláky, kantory, sirotky …., aby je pohostili a zároveň pro ně připravili i bohatý program.


PROGRAM:

Nádvoří zámku


10,00
Příjezd kočárem jeho milosti Vincence z Valdštejna s chotí

(soubor Divadýlko na dlani a Campanello)

10,10
Barokní a rokokové tance  (Campanello)

scénky ze života barokní šlechty a pozvání dětí poddaných ke dvoru(soubor, Divadýlko na dlani)

10,20
Popelky  (MŠ Mírová MH)

Staročeské koledy (MŠ Mírová MH)

scénky ze života barokní šlechty a pozvání dětí poddaných ke dvoru(soubor, Divadýlko na dlani)

10,40
Koledníci jdou, koledu nesou   (MŠ Jaselská MH)

11,00 Příjezd kočárem rodiny Josefa Karla Valdštejna ze zámku Duchcov spolu se slavným hostem maršálem Daunem, vítězem od Kolína a odjezd úzké  rodiny ke kostelu Tří králů k modlitbě a uctění významného předka Albrechta z Valdštejna. (soubor Divadýlko na dlani, Páni z Kolína, Dámy v sedle, Lovecká barokní společnost)

11,10 Vojenské umění vojska Marie Terezie  (Páni z Kolína)

scénky ze života barokní šlechty a pozvání dětí poddaných ke dvoru(soubor, Divadýlko na dlani)

11,35 Vánoční hra o Ježíškovi (5.B.ZŠ Studentská MH )

11,55 Cesta betlémská  (2.tř.ZŠ Sokolovská MH )

scénky ze života rokokové šlechty a pozvání dětí poddaných ke dvoru(soubor, Divadýlko na dlani)

12,15 Cesta do Betléma (Domov pod skalami Kurovodice a Baráčníci MH)

12,35 Kejklíř (Lukáš Vláčil)

scénky ze života rokokové šlechty a pozvání dětí poddaných ke dvoru(soubor, Divadýlko na dlani)

12,45 Hamlet (3.A. Gymnázium MH)

Romance štědrovečerní  (kvarta Gymnázium MH)

Píseň veselé chudiny  (kvinta Gymnázium MH)

13,40
Kejklíř  (Lukáš Vláčil)

13,50 Zpívalo se na Vánoce (Páni z Kolína)

scénky ze života rokokové šlechty a pozvání dětí poddaných ke dvoru(soubor, Divadýlko na dlani)

14,05
Herodes (ZUŠ MH, Marie Holková)

Malá Vánoční hra (ZUŠ MH, Kristýna Rumlová, Marek Buble)

14,35 Výuka barokního tance (soubor Lukretia )

scénky ze života rokokové šlechty (soubor, Divadýlko na dlani)

14,55 Kejklíř (Lukáš Vláčil)

scénky ze života rokokové šlechty (soubor, Divadýlko na dlani)

15,15 Boj o čest dámy aneb vojenské laškování  (Páni z Kolína)

Vánoční muzika Zpívalo se na Vánoce  (Páni z Kolína)

15,40 Výuka barokního tance (soubor Lukretia )

16,00 scénky ze života rokokové šlechty  (soubor Divadýlko na dlani)

16,30
Barokní tance a scénky ze života barokní šlechty  (Soubor Campanello)

16,45 Odjezd  rodiny Valdštejnů  (soubor Divadýlko na dlani, Campanello)

Při slavnostním dobovém ohňostroji


SALA TERRENA

Dřevěný Betlém od výtvarníka Františka Pešána

11,15       Putování za vánoční hvězdou (divadlo Kapsa Andělská Hora)

12,15       Putování za vánoční hvězdou (divadlo Kapsa Andělská Hora)

14,00       Pohádka o jablůňce(soubor Kateřiny Kellerové)

15,00       Pohádka o jablůňce        (soubor Kateřiny Kellerové)

16,00       Adventní písně a koledy (Baráčníci)

ZAHRADA U KOSTELA
za salou terrenou

11,30           Dvorské kratochvíle(Lovecká barokní společnost)

12,30           Dvorské kratochvíle(Lovecká barokní společnost)

13,30           Dvorské kratochvíle(Lovecká barokní společnost)

14,30           Výcvik vojáků za války sedmileté……(Páni z Kolína)

Kaple sv.Anny
Tajemné vánoční prohlídky kostela a kaple s oživenými sochami svatých

Délka prohlídky:  35 min
Max kapacita: 60 osob
Začátky prohlídek:12,00; 13,00 ; 14,00 ; 15,00;
Cena vstupenky: 40 Kč

Slavnostní vánoční koncert

17,00   Vánoční písně  dětskýsbor ZVONKY MH, 50 min, teplé oblečení s sebou

KONÍRNA zámku

10,00 -16,00   Výrobky škol a neziskových org., sklář, krajkářka, tkadlena, loutkář, řezbář a další

ZAHRADA a Malý rynek

10,00 -17,00       Stánky s řemesly , ryby, stromky, projížďky v kočáře (stáj Kateřina)

11,00-14,00        Projížďky na koních (Jízdárna Žákovi)

10,00 -18,00       Horké pochoutky a nápoje

Komentáře lze přidat přes facebook.