Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Den vojenské historie MODŘICE 2013 – RUMUNSKO 1944

Rumunsko 1944

Rumunsko 1944

Již tradiční setkání přátel vojenské historie v Modřicích u Brna proběhne tento rok v sobotu 25. května 2013.
Jak už je v na akci v Modřicích zvykem, uvidí diváci dvě vojensko-historické bojové ukázky. První z nich se bude věnovat málo známým bojům na rumunských hranicích v roce 1944. Kromě sovětských a německých vojáků zde budou k vidění i rumunské a maďarské jednotky, jež se těchto bojů účastnily.
Na bojišti nebude, stejně jako každý rok, chybět ani technika a zbraně všech zúčastněných států. Během hlavní přestávky proběhne komentovaná přehlídka zbraní a uniforem z druhé světové války.

Náplní následující bojové ukázky bude, jak si již mohli diváci na našich ukázkách zvyknout, netradiční téma související s druhou světovou válkou. Tento rok bychom rádi předvedli boje sovětských vojáku s ukrajinskými separatisty, jež jsou u nás známí spíše jako Banderovci. Zajímavostí bude i období, do kterého chceme zasadit tuto ukázku, a to do několika let po oficiálním skončení druhé světové války, kdy na území dnešního Ukrajinského státu probíhaly těžké boje mezi výše zmíněnými jednotkami. Vzhledem k tomu, že o podobnou tematiku se u nás zatím na vojensko-historických ukázkách nikdo nepokusil, bude se jednat přinejmenším o Českou premiéru.

Program akce:
12:00 – 14:00: Dobový život ve vojenských leženích obou zúčastněných armád.
14:00 – 15:00: Bojová ukázka „Rumunsko 1944“ (Hlavní bojová ukázka s tématikou těžkých bojů v Rumunsku roku 1944)
15:00 – 15:30: Ukázky uniforem a zbraní jednotlivých bojujících armád
15:30 – 16:15: Druhá bojová ukázka

Hlavním partnerem akce je Muzeum města Brna a Město Modřice
http://akcemodrice.militaryclub.info/

Rumunsko 1944

Komentáře lze přidat přes facebook.