Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Poznejte svůj hlas!

Datum konání: 5. března 2011 od 9:30 do 17:00

Místo konání: v Rodinném a Montessori centru 4MEDVĚDI v Praze 4 – Podolí.

Vážení a milí přátelé,
srdečně vás zveme na dílnu prožitkového zpívání Zuzany Vlčinské “..předzvěst jara..”
Dílna je určena každému, kdo se chce blíže seznámit se svým hlasem, emocemi a muzikalitou nebo kdo si chce prostě jen zazpívat. Při zpívání aktivujeme nástroj, kterým je celé naše tělo, celá bytost. Proto budeme pracovat s tělem, s dechem a hlasem, budeme sami sebe nově poznávat. Zpívat budeme vícehlasně, protože souzvuky a harmonie umocňují sdílení pocitů a emocí..

Mgr. Zuzana Vlčinská vystudovala hudební vědu na pražské FF UK. Absolvovala kurz Orffova Schulwerku, systematický psychoterapeutický výcvik, prošla řadou muzikoterapeutických kurzů a pravidelně se účastní seminářů zaměřených na prožitkové souvislosti těla. Více než patnáct let se věnuje práci se širokou zpěváckou veřejností, pro niž upravuje lidové písně ze slovanského okruhu s těžištěm v moravském folklóru. Známá je také její spolupráce s hlasovou pedagožkou Ivanou Vostárkovou (jejich společnou víkendovou dílnu jsme připravili na 16.a 17.dubna rovněž u 4medvědů)
Cena celodenní dílny: 750Kč, možnost vegetariánského oběda za 100Kč
Počet míst ve skupině je omezený. Více informací naleznetena webu http://voicecamp.cz/workshops , kde najdete také přihlášku ke stažení.

Těšíme se na vás, na váš hlas, na společné sdílení..!

Komentáře lze přidat přes facebook.