Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Dětský ateliér

[inspic=518,left,fullscreen,thumb]U příležitosti výstavy Miloše Ševčíka proběhne během jarních prázdnin druhá Výtvarná dílna v pondělí 2. března od 9 hodin.Bude věnována tématu
„Pocitů a prožívání přírody ve výtvarném umění”
s důrazem na techniku kresby.

Výtvarná dílna se bude vztahovat k tvorbě Miloše Ševčíka, jeho kresby máte možnost vidět vystavené v naší galerii až do 13. dubna.

Více o práci Dětského ateliéru

Práce s dětmi má v roudnické galerii dlouholetou a úspěšnou tradici. Kurátorky galerie Vlaďka Drahozalová a Jarka Michalcová se věnují předškolním i školním dětem v rámci specializovaných výkladů věnovaných stálé expozici i jednotlivým výstavám. Pořádají výtvarné dílny zaměřené na zvláštní témata ve vazbě na různé výtvarné techniky či námětové okruhy, které přibližují dětem svět výtvarného umění nenásilnou hravou formou, umožňující živý kontakt s výtvarnými díly.[inspic=519,right,fullscreen,thumb]Do galerie tak děti přicházejí nejen na pasivní návštěvu, ale mohou si pod vedením zkušeného kurátora povídat o světě barev, tvarů a fantazie, seznamovat se s vývojem výtvarných směrů a ztrácet tak případný odstup. Jednou z takových metod je nově vydaná půvabná interaktivní hra Vlaďky Drahozalové s dobrodružným hledáním malých hrdinů ve stálé expozici galerie. Dětský ateliér dále rozšíří možnosti této práce. Vznikne tak stálé místo, vybavené výtvarnými potřebami, kam mohou rovněž příležitostně zavítat děti spolu se svými rodiči v průběhu návštěvy galerie a vyzkoušet si v návaznosti na bezprostřední zážitek vlastní výtvarný pokus, seznámit se se způsobem, jak asi mohla díla vznikat a být tak o krok blíže k jejich pochopení. [inspic=517,left,fullscreen,thumb]Kurátorky Dětského ateliéru si nekladou za cíl nahrazovat hodiny výtvarné výchovy či výuku výtvarného oboru Základní umělecké školy, které mají své nezastupitelné místo ve vzdělávání dětí. Snaží se srozumitelným způsobem zprostředkovat dětem neformální přístup k výtvarnému umění a k jeho prožitku, které mohou vnímavému dítěti otevřít cestu k novým hodnotám a jednou provždy nasměrovat jeho vývoj k bohatému vnitřnímu životu.

Kontakty:
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Příspěvková organizace Ústeckého kraje
Očkova 5
413 01 Roudnice nad Labem
Telefon: 416 837 301
E-mail : [email protected]

www.galerieroudnice.cz

Komentáře lze přidat přes facebook.