Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Do města Opočna se vrátí středověk

Opočno pod Orlickými horami zažije 13. září na jeden den středověk. Kdo vejde na Trčkovo náměstí, rázem se ocitne v roce 1424, kdy vládnul Jan Městecký. Ten město dovedl ke zkáze – bylo vypáleno husitskými vojsky. To mělo zásadní vliv na další vývoj po několik staletí. Diváci vejdou na náměstí a tím i do historie právě ve chvíli, kdy Městecký prochází se svou družinou městem a obyvatele chlácholí, že jim nic nehrozí. Platí jim jídlo, pití, pořádá šermířské turnaje a všichni se baví. Návštěvníci na vlastní kůži zažijí pocit ohrožení ohněm a nájezdem husitů. Na Trčkově náměstí budou obdivovat šikovné ruce řemeslníků. Mohou být okradeni lapkou nebo žebrákem. Připletou se do manželské hádky nebo opilecké rvačky. Při toulkách starobylými uličkami uvidí trestání podvodného trhovce, udatné šermíře, bláznivého kejklíře, svůdné tanečnice a nelítostné katy. Dospělí zájemci si poslechnou historickou hudbu, nakoupí na lidovém trhu a děti se zasmějí loutkové pohádce Žižka u hradu Rabí. Trubadúr se bude dvořit dámám, bude jim klečet u nohou a hrát na loutnu. Jeho fanfáry vždy oznámí projev Městeckého, který se uskuteční 4X za den na Trčkově náměstí. Středověký program s historickými průvody začne v 10 hodin, kdy se otevře lidový trh a bude pokračovat nepřetržitě do 21 hodin, kdy se nad náměstím rozzáří ohňostroj.

Akci Středověké Opočno pořádá sdružení DIVADLO s podporou Města Opočna v rámci oslav 940 let od první písemné zmínky o městě v Kosmově Kronice české.

Z historie: Rok 1424, kdy byl majitelem opočenského panství Jan Městecký z Opočna, kdysi věrný stoupenec Husova učení, který se posléze obrátil na víru katolickou, a to z důvodu zištných
a pragmatických. Neustále tonul v obavách před pomstou Jana Žižky z Trocnova. Po jeho smrti
u Přibyslavi v říjnu 1424 ho však zachvátila neobyčejná radost a cítil se být silným v kolenou. Netušil, že Žižkovi věrní založí ve východních Čechách bratrstvo tzv. sirotků a on jim bude jako zrádce první na očích. Tak se i stalo, a sirotci vzkvétající město roku 1425 oblehli, zničili a vypálili. To však Jan Městecký o rok dříve ještě netušil a byl sebejistým pánem.

www.dobredivadlo.cz

Komentáře lze přidat přes facebook.