Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Regionální muzeum Kolín

Regionální muzeum v Kolíně -Červinkový dům

Regionální muzeum v Kolíně -Červinkový dům

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost.
Muzejní expozice se nacházejí ve třech historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici.

Cervinkovsky dum_expozice IIIV Červinkovském domě, jehož počátky sahají až do 13. století, naleznete expozici rozdělenou do tří tematických okruhů. První přibližuje trendy v bydlení a stylu života měšťanských vrstev v 19. století, druhá je věnována královskému městu Kolín ve středověku a třetí se zabývá otázkami hygieny a péče o tělo v průběhu staletí.

Dvořákovo muzeum pravěku, jež nese jméno zakladatele muzejní archeologické sbírky MUDr. Františka Dvořáka, popraveného nacisty v roce 1943, slouží k instalaci Dvorakovo muzeum pravekudlouhodobých výstav s archeologickou tématikou.

Ve Staré farní škole se nachází knihovna a pracovna básníka J. S. Machara a menší expozice věnovaná bitvě u Kolína.

V muzeu se každoročně koná několik krátkodobých výstav a přednášek, lektorské programy pro školy a další doprovodné programy pro děti i dospělé.

Otevírací doba
dvorak_egyptceloročně
úterý – pátek 9:00-17:00
sobota-neděle 10:00-17:00

Vstupné
Červinkovský dům
základní 30,-Kč, snížené 15,-Kč, rodinné 60,-Kč
Dvořákovo muzeum pravěku
základní 60,-Kč, snížené 30,-Kč, rodinné 150,-Kč (platí po dobu konání výstavy Poklady starého Egypta)

Cervinkovsky dum_expozice IIRegionální muzeum v Kolíně
Brandlova 35, 280 02 Kolín I
tel:  +420 321 722 988
e-mail: info@muzeumkolin.cz
www.muzeumkolin.cz


Navštivte další objekty Regionálního muzea Kolín

Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Podlipanské muzeum v Českém Brodě

dvorak_sal

Komentáře lze přidat přes facebook.