Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Věstonická Venuše v Praze – Národní muzeum

vv.jpgVěstonická venuše je keramická soška pocházející z mladého paleolitu a datovaná do období 29 000–25 000 př. n. l. Byla nalezena roku 1924 v obci Dolní Věstonice. Originál je nyní k vidění na výstavě v Národním muzeu. Do Prahy byla přepravena za velmi přísných bezpečnostích opatřeních a je umístěna za neprůstřelným sklem. Výstava Vám představí komplexní společnost a přírodu doby, která patří mezi kulturní vrcholy historie střední Evropy, budete v několika úrovních seznámen s magií a rituály, životem i smrtí našich předků.

Mimo jiné uvidíte:

* Originály nejvzácnějších sbírkových předmětů (Věstonická Venuše, Předmostecká Venuše, figurka Muže z Brna), které se svým významem rovnají korunovačním klenotům
* Repliky pracovních nástrojů a obydlí, modely lidí a zvířat v životní velikosti (např. také replika mamuta)
* Ukázky pravěkých řemesel
* Život v experimentální vesnici
* Audiovizuální programy

Doprovodné akce k výstavě:

* Přednáškový cyklus
* Pravěká hudba
* Pravěká příroda
* Experimentální archeologie
* návazné akce v Brně v pavilonu Anthropos

A vezměte s sebou i děti – víkendové dílny pro děti

* Jeskynní malování
* Modelování z hlíny
* Hravá antropologie

Komentáře lze přidat přes facebook.