Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Pan Hú, ošizený čert, skřítek hodináříček a tajný agent Pankrác Tangent na Špilberku

Termín a místo konání: 27. 11. 2008 – 1. 2. 2009
Špilberk – západní křídlo, II. p.

Zdena Kabátová-Táborská – grafička a ilustrátorka
Václav Kabát – grafik, kreslíř, ilustrátor a typograf

Oba autoři se po studiích na Akademii výtvarných umění v Praze věnovali – vedle své volné tvorby – ilustracím dětských knih. Základem výtvarného projevu Václava Kabáta se stala kresba, jejíž možnosti využívá ve značné šíři. Od lineární a husté sítě černých či kolorovaných čar přechází až ke kolážím, které osciluje mezi fantaskností, groteskností a kresleným humorem. V knižních ilustracích rozvíjí příběh v samostatných epizodách s vlastním humorným komentářem či parodií textu. Literární text je pro něj inspirací – mnohdy u pohádkových textů střídá či kombinuje reálnou rovinu příběhu s fantazií tajuplného, hrůzostrašného, ale i romantického. Zájem o ilustraci přivedl autora i k vynalézavým knižním úpravám.
Zdena Kabátová užívala v ilustrační tvorbě zpočátku téměř výhradně dřevoryt a škrabací techniku, později je začala používat též v kolážích, v kombinaci s barevnými papíry a s barevnou kresbou, později k nim přibyla kresba perem. V knihách pro děti a mládež ji některé literární žánry vedly ke specifickým postupům – například u dobrodružné a cestopisné literatury se inspirovala věcností starých tisků, zejména atlasů a cestopisů, které parafrázovala a doplňovala marginálními obrázky, detaily a symboly.
U textů, vyrůstajících z lidové slovesné tradice nejen parafrázovala lidový dřevořez, ale posouvala parafrázi až ke groteskním polohám. Kvašové cykly ilustrací rozšířily její výrazový rejstřík o expresivní působivost barvy.

Termín a místo konání:
27. 11. 2008 – 1. 2. 2009
Špilberk – západní křídlo, II. p.
www.spilberk.cz

Komentáře lze přidat přes facebook.