Náprstkovo muzeum


-soubor budov bývalého pivovaru a vinopalny „U Halánků“ na Betlémském náměstí v Praze
-expozice Indiánské kultury Severní a Jižní Ameriky – doklady života a kultury indiánských etnik
-expozice Kultury Austrálie a Oceánie – doklady života a kultury etnik těchto oblastí
-expozice Mincovnictví Mexika
-expozice Nias – ostrov předků a mýtů
-sbírky prvních misionářů, průzkumníků a cestovatelů: Holuba, Vráze, Friče a Kořenského od r. 1862
-první indiánský předmět v muzeu – ženský plášť z bizoní kůže – dar náčelníka dakotských Mdewakantonů Vojtěchu Náprstkovi
-základní kámen tichomořské kolekce – dřevěný kyj ze souostroví Fidži
-historický interiér knihovny Vojty Náprstka a „Amerického klubu dam“
-interaktivní výtvarné dílny pro širokou veřejnost, bohatá přednášková činnost
AMERIKA
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur otevřelo novou expozici Indiánských kultur oblasti Arktidy, Severozápadního pobřeží, Kalifornie a Jihozápadu Severní Ameriky pod názvem AMERIKA.
Expozice umožňuje návštěvníkům porozumět kulturám původních obyvatel Ameriky v historickém období, kdy docházelo k prolínání nativní kultury s kulturou západní. Soubory exponátů jsou představeny v dobově odpovídajícím prostředí z počátku 20. století, kdy byly většinou v terénu získávány. V tomto období si skupiny původních obyvatel udržovaly stále svoji tradiční kulturu, která však nestála v izolaci, ale přejímala mnohé nové impulzy od majoritní společnosti. Linie dalšího vývoje až k současnosti je naznačena na příkladech artefaktů dokládajících moderní produkci. Výtvarně prostorové řešení výstavy předznamenává repasáže dalších sálů expozice, které by měly v dalších letech následovat.
NIAS – OSTROV PŘEDKŮ A MÝTŮ
Expozice přibližuje svébytnou kulturu indonéského ostrova Nias tak, jak ji poznal cestovatel Pavel Durdík na konci 19. století. Pavel Durdík vytvořil za svého dvouletého pobytu jedinečnou sbírku obsahující 1100 exponátů, z nichž je v expozici vystaveno na 250 sbírkových předmětů. Tato sbírka patří mezi nejucelenějších sbírky niaské megalitické kultury na světě.
Návštěvník pozná různorodé aspekty života místních obyvatel.Výstavní sál je rozdělen do tématických okruhů – architektura, strategie obživy, všední den na Niasu, kult předků, válečnictví, zpracování materiálů a výroba předmětů (práce se dřevem, hlínou, barevnými kovy, tkaní, použití textilií, pletení a výroba tapy). Ve vstupní části se návštěvník může seznámit s osobností Pavla Durdíka. Model domu, který je součástí architektonického řešení výstavy, přibližuje způsob stavby domů v jižní části ostrova. Za pozornost stojí i modely domů, které Pavel Durdík přivezl, a které nejsou běžně v zahraničních muzeích k vidění. Nejvýznamnější částí sbírky jsou figury předků, adu, které měly ochrannou funkci a v naší sbírce se nacházejí v celé typologické škále. Durdík si tedy nevybíral jen určité typy, ale kladl si za cíl postihnout celé spektrum funkcí, které tyto figury reprezentovaly. Jedinečné jsou také šperky, oděvy a zbraně.
Interaktivní program Šťastné ostrovy E. St. Vráze od 24. 4. 2010
Enrique Stanko Vráz (1860–1932) – cestovatel, spisovatel, fotograf, sběratel a dobrodruh v tom nejlepším slova smyslu. Celá léta zůstávají původ, mládí a pravé jméno tohoto pozoruhodného muže zahaleny tajemstvím.

KOMUNÁLNÍ POLITIK VOJTA NÁPRSTEK

Výstava představuje slavného pražského mecenáše, filantropa, vlastence, zakladatele muzea a také politika Vojtu Náprstka. Seznamuje s jeho četnými a rozmanitými aktivitami v rámci sboru obecních starších města Prahy (1873–1894) a městské rady (1881–1892). Náprstek vždy prosazoval pokrokové myšlenky, ať již se jednalo o životní podmínky v Praze, podporu školství, zdravotnictví či zavádění moderních vynálezů a technologií do života (veřejné plynové osvětlení, vaření na plynu, zavedení telefonu aj.). Mnohé z jeho návrhů byly realizovány, některé se prosadily teprve v budoucnosti a jiné z jeho kuriózních nápadů upadly v zapomnění. Šíře Náprstkových zájmů je přiblížena na dobových fotografiích, ilustracích a komentářích denního tisku. K výstavě je vydán doprovodný text s dobovým panoramatickým pohledem na Prahu ze střechy Náprstkova muzea.
Přednášky a další akce:
Aktuálně na webových stranách Národního muzea: www.nm.cz
Aktuální informace o doprovodných programech v NpM můžete nalézt na www.nm.cz
V Náprstkově muzeu prodáváme pohlednice, katalogy, publikace, suvenýry, kopie sbírkových. V současné době je možno si zakoupit nově vydaného Průvodce Náprstkova muzea (89 Kč) a taky CD o historii, architektuře a výzdobě hlavní budovy Národního muzea (250 Kč). V prodeji je CD – ROM z japonské výstavy – necuke a okimono ve sbírce Náprstkova muzea (v češtině a angličtině), katalog mimoevropských hraček a loutek aj. Vyšlo nové číslo Annals of Náprstek Museum – č. č. 30 (v angličtině). V prodeji také publikace s fotografiemi E. St. Vráze z jeho cest po světě a nové CD s výběrem fotografií z japonské sbírky Joe Hlouchy. V prodeji nový katalog k výstavě Théby. Město bohů a faraonů (280,-Kč). V prodeji je katalog k výstavě Théby. Město bohů a faraonů (280,-Kč) a katalog Objevování země na Nilu (150,-Kč) a CD-Rom k nové stále expozici NIAS – ostrov předků a mýtů (120,-Kč).

Otevírací doba

Po- zavřeno
Út- 10.00-18.00
St- 9.00-18.00
Čt-Ne- 10.00-18.00
24.12. otevřeno 10.00-14.00, 25.-26.12.
otevřeno 10.00-18.00, 31.12. otevřeno 10.00-
15.00, mimořádné změny v otvírací době
najdete na www.nm.cz

Vstupné

Plné vstupné: 80 Kč
Snížené vstupné: 50 Kč
Rodinné vstupné: 130 Kč
Školní výpravy: 30 Kč
Celoroční vstupenka: 400 Kč
Volný vstup v měsíci: 1.čtvrtek 14-18hod
Výklad: x
Výstavy v ceně
Filmování: 30 Kč
Foto: 30 Kč
Kontakt:
Betlémské nám. 1, Praha 1,11000
tel.: +420 224 497 511
www.nm.cz
http://www.facebook.com/narodnimuzeum
Další objekty a expozice Národního muzea:

Národní muzeum – hlavní budova
Národní  muzeum – nová budova
Lapidárium
Musaion
Národní památník na Vítkově
Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
České muzeum hudby
Chvalský zámek
Muzeum Bedřicha Smetany
Muzeum Antonína Dvořáka
Památník Jaroslava Ježka
Muzeum knihy – Žďár nad Sázavou
Muzeum české loutky a cirkusu – Prachatice
Zámek Vrchotovy Janovice
Zámek Louňovice pod Blaníkem
Památník Bedřicha Smetany – Jabkenice
Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi
Památník Josefa Suka – Křečovice
Hudba bez hudebníků – Zámek Hořovice
Expozice Národního muzea na Zámku Litomyšl

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Reklama

Mohlo by se vám také líbit

Muzeum Mladoboleslavska

Icon 11.03.2021

Vydejte se branou minulosti s Muzeem Mladoboleslavska na pěti jeho pracovištích. Prvním z ...

Celý článek

Rožmitál pod Třemšínem

Icon 19.06.2021

Rožmitál pod Třemšínem je malebné město, které leží v krásném údolí pod zalesněnými brdský...

Celý článek

Muzeum romské kultury

Icon 26.01.2021

Unikátní muzeum, které bylo otevřeno v roce 1991, leží pouze 10 minut od centra Brna. Chlo...

Celý článek

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

Icon 07.03.2021

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., sídlí od roku 2000 v novogotickém zá...

Celý článek
Kam v Praze s dětmi

Podskalská celnice na Výtoni

Icon 01.02.2021

Budova bývalé celnice na Výtoni, čp. 412 na dnešním Rašínově nábřeží, je vedle raně barokn...

Celý článek

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Icon 24.01.2021

Také jste si jako malí přáli, aby Vánoce byly vícekrát v roce?

Celý článek
Reklama
Reklama