Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Moravská galerie v Brně

Pražákův palác

Pražákův palác

Moravská galerie v Brně je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním, tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou.

Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice. Vlastní čtyři architektonicky pozoruhodné budovy: Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác a Jurkovičovu vilu. Společně s vídeňským Muzeem užitého umění (MAK) spravuje Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy. Prezentuje výtvarnou kulturu území České republiky v evropském kontextu, a to jak ve stálých expozicích, tak prostřednictvím krátkodobých výstav. S tímto úsilím souvisí i spolupráce s řadou tuzemských i zahraničních institucí a účast na mezinárodních projektech. V celosvětovém měřítku má z aktivit Moravské galerie v Brně největší význam Mezinárodní bienále grafického designu pořádané od roku 1963. Výstavy i expozice obohacuje doprovodný program ve formě přednášek, komentovaných prohlídek výstav, dílen, koncertů a performancí koncipovaný pro všechny návštěvnické skupiny. Zvláštní důraz je kladen na dětské publikum, ať už se jedná o individuální návštěvníky, nebo organizované skupiny.

Uměleckoprůmyslové muzeum

Uměleckoprůmyslové muzeum

Pražákův Palác
Husova 18, Brno


Uměleckoprůmyslové muzeum – do jara 2021 z důvodu rekonstrukce uzavřeno!

Husova 14, Brno

 

Jurkovičova vila

Jurkovičova vila

Místodržitelský palác
Moravské náměstí 1a, Brno


Jurkovičova vila

Jana Nečase 2, Brno-Žabovřesky


Muzeum Josefa Hoffmanna

Rodný dům Josefa Hoffmanna

Rodný dům Josefa Hoffmanna

náměstí Svobody 263, Brtnice


Moravská galerie v Brně

adresa: Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, Husova 18, 662 26 Brno
telefon: +420 532 169 111
e-mail: info@moravska-galerie.cz
www.moravska-galerie.cz

Místodržitelský palác

Místodržitelský palác

Komentáře lze přidat přes facebook.