Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Co slušelo prababičkám – lidové kroje středních Čech

Datum konání: 2.4.2010 – 18.7.2010
Místo konání : Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – zámek

Malá výstavní síň
Upravená verze výstavy o lidovém oděvu, která byla připravena Regionálním muzeem v Kolíně – Pracovištěm pro péči o tradiční lidovou kulturu Středočeského kraje se sídlem v Kouřimi a ve spolupráci s ostatními muzei středních Čech.
Výstava představuje krojové celky a oděvní součástky z vrcholné fáze jejich vývoje v 1. polovině 19. století a přibližuje jednotlivé regionální podtypy, jež se objevovaly ve svátečních variantách na Poděbradsku, Boleslavsku, Benešovsku, Slánsku, Berounsku, Mělnicku, v bezprostředním okolí Prahy i jinde.
Obecně se tradiční lidový oděv během svého vývoje rozdělil podle účelu na oděv pracovní, sváteční a obřadní. Kromě základní ochranné funkce plnil i úlohu estetickou a identifikační, neboť svého uživatele zařazoval věkově, sociálně a regionálně. Největší rozkvět krojů nastal na konci 18. a v první třetině 19. století v souvislosti s hospodářským růstem a zčásti pod vlivem dobové městské módy. V některých oblastech došlo k postupnému prolínání kroje s městským oděvem, který jej v druhé polovině 19. století téměř nahradil. Odkládání krojů však neprobíhalo rovnoměrně, ani časově, ani územně. Střední Čechy však patřily k regionům se silným vlivem měšťanské kultury, jenž se u venkovského obyvatelstva projevoval nejen ve sféře odívání.

Kontakt:
Zámek 1
Roztoky u Prahy
25263
+420 739939553
program@muzeum-roztoky.cz
www.muzeum-roztoky.cz

Komentáře lze přidat přes facebook.