Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Mezi stromy aneb Život v lese, na stromě, ve stromě i pod stromem

Kam s dětmi - příroda

Mezi stromy

Didaktická výstava s lektorským programem pro žáky prvního stupně základních škol a předškolní třídy mateřských škol, určená také rodinám s dětmi.
Představuje les a život v něm s přihlédnutím k podmínkám našeho regionu. Je doplněna  ukázkami z entomologických i botanických sbírek Regionálního muzea v Kolíně, ale také fotografiemi a informacemi  o památných stromech na Českobrodsku.

Na začátek lektor krátce seznámí žáky s pojmem les, s významem a důležitou funkcí lesa a stromů pro život člověka. Společně si budou povídat o životě v lese, hravou formou poznávat savce, ptáky nebo stromy s  pomocí vystavených exponátů a fotografií. Dozví se víc o ochraně lesa, o hospodaření v lese, o tom jak se v lese máme chovat a také o památných stromech. Poté mohou samostatně či s pomocí lektora plnit zábavné úkoly, kvízy či výtvarně tvořit na téma les a život v něm.

Celková doba realizace: 45 – 60 minut
Cílová skupina: žáci prvního stupně ZŠ, předškoláci
Počet dětí: max. 25
Cena:  30,- Kč

Program je potřeba dopředu objednat:
Kontakt pro objednávky programů:

Bc. Dita Nekolná
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Žitomířská 741
mob.: +420 734 312 031, 728 067 496
e-mail: nekolna@muzeumkolin.cz

Muzeum dětem

Historie, to nejsou jenom války
a vynálezy, svazky knih,
to jsou i vůně, tiché zvony z dálky
i chvění v trávě, ve větvích…

J. Jevtušenko

stromy

Komentáře lze přidat přes facebook.