Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Toulcův Dvůr (Praha)

Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy je budováno v Praze – Hostivaři od konce roku 1994. Za jeho správu a rozvoj zodpovídá Zájmové sdružení Toulcův dvůr, které 4. ledna 1996 uzavřelo s Hlavním městem Prahou padesátiletou smlouvu O správě a užívání areálu Toulcova dvora. Magistrát hlavního města Prahy je majitelem budov a pozemků, zajišťuje jejich rekonstrukce a podporuje činnost Zájmového sdružení Toulcův dvůr.
Členy zájmového sdružení jsou Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič, Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, Mateřská škola Semínko o.p.s a 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody. V současné době pracuje na Toulcově dvoře pro členské organizace asi 20 pracovníků. Cílem členských organizací je vybudovat v Toulcově dvoře ekologicko výchovný areál, který bude sloužit pro praktickou aplikaci ekologické výchovy a zvyšování ekologické informovanosti. Toulcův dvůr je zakládajícím členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Toulcův dvůr má za sebou bohatou historii. Na 8 hektarech plochy se nachází komplex památkově chráněných budov (gotický špýchar, barokní stáje), přírodně zajímavá společenstva (mokřad, lužní les, skalní výchoz, javorový les, květnatá louka.) a zelené plochy obhospodařované člověkem (sad, pole, ekozahrada, školka lesních dřevin.). Součástí areálu je hospodářský dvůr s huculskými koňmi, ovcemi, kozami a dalšími domácími zvířaty.

Areál je volně přístupný veřejnosti každý den od 8.00 do 18.00 hodin

Adresa:
Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr
Kubatova 1/32
Praha 10
PSČ 102 00
tel/fax: 271 750 548

Komentáře lze přidat přes facebook.