Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Nová naučná stezka v Ostravě

Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje novou naučnou stezku v přírodní rezervaci Štěpán.
Rezervace chrání rybník a mokřady s tůněmi v nivě řeky Opavy, obklopené fragmenty lužních lesů, jilmových doubrav a mokřadních olšin. Na tyto ekosystémy je vázán výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jedná se o unikátní přírodní lokalitu, kde bylo zaznamenáno až 160 druhů ptáků.
Lokalita se nachází na okraji Ostravy, na katastrech Poruba a Děhylov. Její hranicí prochází značená turistická trasa a cyklostezka, které jsou v období duben – říjen velmi frekventované.
Na naučné stezce najdeme celkem 10 zastavení, z nichž 6 bude přímo v přírodní rezervaci Štěpán a další 4 budou sloužit k navedení do přírodní rezervace. Tento nový informační systém poskytne návštěvníkům detailní informace o tom, jaké druhy ohrožených živočichů a rostlin se zde vyskytují.
Projekt byl realizován za finanční podpory RWE Transgas Net, generálním partnerem ČSOP v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě“ a díky finančnímu přispění města Ostravy.
Od 14. 11. 2009 se mohou návštěvníci přesvědčit, že nová naučná stezka v přírodní rezervaci Štěpán nabízí v rámci relaxace i zajímavé informace.

Kontakt:
www.ostrava.cz
Ostrava

Komentáře lze přidat přes facebook.