Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Kraj Smetany a Martinů

Charakteristika kraje[inspic=570,right,fullscreen,thumb]
Území Kraje Smetany a Martinů se nachází v Pardubickém kraji na Z okraji okresu Svitavy a zaujímá plochu přibližně 640 ha. Oblast sousedí s těmito významnými regionálními centry: na SZ – Vysoké Mýto, na SV – Česká Třebová, na V – Svitavy, na JZ – Nové Město na Moravě a na Z – Hlinsko a Proseč. V kraji žije kolem 30.000 obyvatel, hustota osídlení je cca 70 obyvatel / km2. Hlavními centry jsou města Litomyšl a Polička, přirozenými centry pro okolní malé obce jsou také Bystré, Dolní Újezd a Svojanov.

Geomorfologie
Svitavská plošina v České tabuli. Povrch je členitý, území regionu spadá do dvou odlišných oblastí:1. Litomyšl a okolí – mírně zvlněný až rovinatý ráz, převýšení v rozsahu 340 – 460 m n. m.2. Polička a okolí – ráz pahorkatiny s vrchovinou v JZ části, která leží v CHKO Žďárské vrchy, převýšení v rozsahu od 380 do 640 m n. m. [inspic=564,left,fullscreen,thumb]Oblast je místem přirozené akumulace vod s četnými lokálními zdroji kvalitní pitné vody. Spadá do hlavního povodí řeky Labe, dílčího povodí Střední Labe 1 (Loučná). V nedalekých Žďárských vrších pramení řeka Svratka, která napájí údolní nádrž Vír nedaleko Jimramova.

Region má velmi hodnotné krajinné prostředí s obytným a rekreačním charakterem, které láká turisty z velkých měst. Mnoho z nich si zdejší kraj zamilovalo a mají tu svůj “druhý domov” v chalupách nebo chatách. Téměř nedotčená příroda s nesčetnými krásami a zvláštnostmi, čistý svěží vzduch, klid a pohoda, to je hlavním magnetem pro návštěvu turistů a rekreantů.[inspic=565,right,fullscreen,thumb]

Historie
Historie osídlení celé oblasti začala již před obdobím vlády českého krále Přemysla Otakara II. (13. stol.). Touto krajinou tehdy vedla jedna z obchodních cest spojujících Čechy s Moravou, později (v 19. stol.) nazvaná jako “Trstenická stezka”.

Lidé zde v průběhu staletí prožili mnoho zajímavých událostí a tvořili věci, které vždy našly své místo. Zdá se až neuvěřitelné, kolik odkazů minulosti se po staletí dochovalo do dnešních dnů.

Města a obce
Borová, Bystré, Polička, Litomyšl,Dolní, Újezd, Jedlová, Květná, Lubná, Oldřiš,
Pomezí, Sebranice, Svojanov, Široký Důl,Telecí.
Více..[inspic=567,right,fullscreen,thumb]

Památky a zajímavosti
Architektonické památky, kostely, hrady, zámky, kaple, památné stromy, galerie a zajímavé skalní útvary.
Více..

Více info:
Palackého náměstí 160
57201,Polička
nsauerova@policka.org
+420 461 723 825
www.regionsm.cz

Komentáře lze přidat přes facebook.