Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Kam s dětmi? Za Mikešem do Hrusic

První písemná zmínka o Hrusicích je z r. 1205. V nejstarších dobách Hrusice zřejmě patřily pod přímou správu Přemyslovců. Později přecházely pod správu blízkých hradů. Posledními majiteli panství byla hrabata Khevenhueller-Metsch, sídlící na Komorním Hrádku u Chocerad. V tomto poddanském vztahu setrvala obec až do roku 1848. Zřízení samosprávy přineslo rozvoj.

Byla zřízena obecní knihovna (1923), postaven nový most přes potok (1926). Obec byla elektrifikována (1927), v hrušovském hotelu Valencia zahájilo provoz kino (1931). V roce 1887 se v Hrusicích narodil světově známý malíř Josef Lada. Nejvýznamnější hrusickou stavební památkou je bývalý farní kostel sv. Václava. Z dalších památek jmenujme Farní budovu čp. 43. Uprostřed hrusické návsi stojí budova hospody “U Sejků”, která se díky obrazům a kresbám Josefa Lady stala proslulou. Výrazným svědectvím původní podoby obce Hrusice jsou i uliční štíty některých domů, které si doposud zachovaly pozdně barokní ráz (čp. 1, 3, 20 a 22). Na okraji obce stojí dům, který zde v roce 1935 začal stavět pro sebe a svou rodinu Josef Lada. V roce 1986 byl celý dům přeměněn v Památník Josefa Lady.

Komentáře lze přidat přes facebook.