Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Baťův kanál

batuvkanal.jpgBaťův kanál neboli Průplav Otrokovice-Rohatec je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1935 – 1938 v délce 20 km, která spojovala Otrokovice s Rohatcem. Částečně vede po řece Moravě, jinak uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů, plavebními komorami a dalšími vodními stavbami. Na trase je celkem 23 mostů. Pod mosty byly vybudovány podchody (ochozy se okovaným sníženým zábradlím, přes které se táhla lana ke člunům).

Na trase byla řada unikátních technických zařízení, např. výklopník uhlí v Rohatci, lanovka pro přetahování člunů přes Moravu ve Vnorovech apod. U každé plavební komory byl postaven typický „baťovský“ domek pro obsluhu. Pozůstatky těchto památek, z nichž část je nyní rekonstruována, umožňují poznat technický um našich předků.

V dnešní době je téměř celá vodní cesta v délce asi 50 km opravena, zprovozněno 13 plavebních komor a umožněna tak jak pravidelná, tak i turistická vodní doprava mezi Otrokovicemi a Petrovem. V úpravách vodní cesty bude pokračováno s cílem dovést ji až do Hodonína.

Jednotlivé úseky

Rozdělení vodní cesty je následující: 27 km po řece Moravě, 24 km po Baťově kanálu a 1 km po řece Dřevnici.

Fotografie:

batuvkanal.jpg

Komentáře lze přidat přes facebook.